Image Map

“Ölümüne çalışmaya sağlıkçı isyanı”

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin düzenlediği “Ölümüne çalışmaya hayır” eylemine DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da katıldı…

Cumhuriyet

Evrensel

 

Evrensel

Birgün

 

Birgün

ITUC ETUC