Image Map

“Ayrımsız, herkese kadro verilene kadar mücadele sürecek”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun KHK ile yapılan taşerona kadro düzenlemesi hakkındaki görüşlerinin basına yansımaları…

Evrensel

Özgürlükçü Demokrasi

Cumhuriyet

ITUC ETUC