Image Map

Ankara Yenimahalle’de toplusözleşme sevinci

DİSK Genel-İş Sendikamız ile Ankara Yenimahalle Belediyesi arasında imzalanan toplusözleşme törenine DİSK Genel Başkanı Kani Beko da katıldı.

 

Toplusözleşme törenine DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Genel-İş Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı M. Salih Doğrul, Genel-İş Araştırma Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Genel-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş ve şube yönetim kurulu üyeleri, belediye yöneticileri ile belediyede çalışan DİSK’liler katıldı.

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Genel-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş, emeğe yönelik saldırıların sürdüğü şu günlerde Yenimahalle Belediyesi toplu iş sözleşmesinin kazanımla sonuçlanmasının hakları için mücadele eden işçiler ve emekçiler için umut verici olduğunu belirtti.

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı konuşmada, yürütülen emek, demokrasi ve eşitlik mücadelesinin aynı zamanda işçilerin insanca yaşayabileceği bir ücrete, sosyal haklara ve güvenceye sahip olma mücadelesi olduğunu belirtti. Kamuda çalışan yüzbinlerce işçinin kadroya geçiş hakkından yararlandırılmadığını, kadroya geçiş koşullarını taşıyan işçilerin önemli bir kısmının ise haklarının güvenlik soruşturmaları, emeklilik engeli gerekçe gösterilerek engellendiğini ifade etti ve bunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, kamuda çalışan işçilerin tümü için ayrımsız ve güvenceli kadro hakkı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Çalışkan’ın ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, OHAL koşullarında sürdürülen emek karşıtı uygulamalarla, işçilerin, emekçilerin yaşamlarının gittikçe çekilmez hale geldiğini, ilkel çalışma koşullarında çalışmak zorunda bırakılan işçilerin her geçen gün artan iş cinayetlerine kurban gittiğini, yükselen işsizliğin ve işten çıkarmaların intiharlara yol açtığını belirtti. Son günlerde yeniden gündeme gelen kamu mallarının pervasızca özelleştirilmeye çalışılmasının işçileri daha çok işsizliğe, sefalete ve açlığa mahkum edeceğini ifade eden Beko, işçileri, emekçileri 1 Mayıs’ta alanlarda birlik, mücadele ve dayanışma şiarını yükseltmeye çağırdı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, Yenimahalle’de kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit hizmet anlayışıyla, ihtiyaçlara uygun projeler ürettiklerini ve belediye kaynaklarını halkın yararına doğru kullandıklarını söyledi. Belediyede çalışan işçileri çalışma arkadaşları olarak gördüklerini de belirten Yaşar, çalışanların haklarını koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini ifade ederek imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a emeğe yönelik tutumundan dolayı plaket ve çiçek vermesiyle imza töreni sona erdi.

ITUC ETUC