Image Map

TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kani Beko, 14 Mart Tıp Bayramıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Yaşatmayı bir görev bilen onurlu sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarız.

Sağlık emek ve meslek örgütlerine yönelik bu denli ağır bir baskının, sağlık emeğini daha da güvencesizleştirecek saldırılarla art arda gelmesi tesadüf değildir.

Nitelikli bir sağlık hizmetini ancak güvenceli sağlık emekçileri ile sunulabilir. Sağlık hizmetinin kamusal karakterini ortadan kaldırıp hastaları birer müşteriye çeviren sağlıkta dönüşüm programları, sağlık emekçilerini de güvencesizliğe mahkum etmektedir. Taşeron köleliğinin simgesi haline gelen hastanelerde her türlü güvencesiz çalıştırma biçimi ortadan kaldırılmalı, özel hastanelerdeki uzun çalışma saatlerine ve korkunç sömürü düzenine son verilmelidir.

Soma’dan Ermenek’e kadar iş cinayetlerinin yaşandığı her yerde insan yaşamını kurtarmak için canını dişine takan, insan yaşamını kurtarmak için ter döken sağlık emekçileri maalesef kendileri de iş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının ve sağlıkta şiddetin mağduru olmaktadır.

Sağlıkta şiddetin ulaştığı boyut artık sağlık emekçilerinin canını almakta; yaşatmak için çabalayan insanların hayatlarını çalmaktadır. Sağlık emekçileri bir yandan devletin en üst kademeleri tarafından hedef gösterilip polis operasyonlarıyla terörize edilmeye çalışılırken, diğer yandan görevini icra ettiği sırada şiddete uğramaktadır.

Haksız ve hukuksuz operasyonlara, gözaltılara, ihraçlara, güvencesizliğe ve şiddete karşı emeğin, barışın, kardeşliğin, demokrasinin, nitelikli bir sağlık hizmetinin mücadelesini yürüten sağlık emekçilerini selamlıyor, 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.

 

ITUC ETUC