Image Map

DGB Kongresi Berlin’de düzenlendi 

Almanya Sendikalar Birliği (DGB) 21. Kongresi 13-17 Mayıs 2018 tarihlerinde Berlin’de düzenlendi. “Dayanışma, Çeşitlilik ve Adalet” sloganı ve “Emek Parlamentosu” başlığıyla gerçekleşen kongrede; teknolojik gelişmelerin istihdama etkileri, toplu sözleşme kapsamlarının genişletilmesi, mülteci işçilerin sorunları, işyerinde şiddet ve taciz, kmausal eğitim, sağlık ve emeklilik sistemleri, mesleki eğitim, Avrupa Birliği’nin geleceği, uluslararası barış politikaları gibi konular tartışıldı.

400 delegenin yanı sıra yaklaşık 100 yabancı konuğun katıldığı kongreye Türkiye’den DİSK, KESK ve Hak-İş heyetleri katıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel delegelere seslendi. Kongre kapsamında ayrıca mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarının katılımıyla bir açık oturum düzenlendi.

Kongreye DİSK adına katılan Arzu Çerkezoğlu, Almanya’da çalışan Türkiyeli işçilerle ve Avrupa sendikal hareketinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

8 işkolu sendikasını çatısı altında birleştiren ve yaklaşık 6 milyon üyesi bulunan DGB dünyanın en büyük sendikal örgütlerinden biridir. Kongre’de yapılan seçimlerde Riener Hoffman tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

ITUC ETUC