Image Map

ITUC 1 Mayıs 2018 Bildirisi

Bundan 150 yıl önce İngiltere Manchester’da işçiler bir araya gelerek dünyanın ilk sendikası olan Sendikalar Kongresi TUC’yi kurdular.

Onlar ve o dönemde başka pek çok yerde yaşayan işçiler bugün 200 milyon kişiye ulaşan küresel sendikal mücadeleye öncülük ettiler. Bu ilk adımların ardından birlikte örgütlenen kadın ve erkekler, sendikalarını inşa etti ve tarihin rotasını değiştirdiler.

2018 1 Mayıs’ında, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı, ayrımcılıktan ve sömürüden korunma ve iş güvencesi gibi kazanılmış haklar olarak kabul ettiğimiz temel hak ve özgürlükler için mücadele eden herkesi saygıyla anıyoruz. Yüz elli yıldan bu yana atalarımızın yürüttüğü mücadelenin aynısını bu haklardan mahrum kaldıkları için yürütmek zorunda kalanlarla dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz.

Temel hakların herkes için geçerli olmaması için bazı güçlerin iş başında olduğunun farkındayız. Küresel güçler kontrolden çıkmış durumda, demokrasiler %1 tarafından zapt edilmekte ve pek çok hükümet işçiler lehine çalışması gerekirken onları düşman olarak görmekte. Az sayıdaki seçkinlerin açgözlülüğünün halkların yaşam standartlarını talan etmesi ve dayattıkları ekonomik modelin dünyanın sınırlı kaynaklarını tüketmesi nedeniyle, Dünyanın ve üzerinde yaşayan halkların geleceği ip üstündedir.

Günümüzün başarısız küreselleşme modelinin karakteristiği olan eşitsizliğin ve güvencesizliğin körüklediği kitlesel hoşnutsuzluğu istismar eden demagoglar ve yabancı düşmanları iktidarı ele geçiriyor. Sendikalar temel değerlerimiz olan eşitlik, kalkınma, demokrasi, onur ve barış için her zaman mücadele edeceklerdir. Daha iyi dünya, kuralların insanlar için olduğu bir dünya, sözünün yaratılmasının arkasındaki güç toplu eylem ve dayanışma ile bu değerlerin hayata geçirilişi olacak.

Kuralları değiştirmenin ve demokrasi ve insan haklarındaki zincirleri kırıp atmanın zamanı geldi.
Dünyanın her yerinde şehirlerde, bölgelerde, ülkelerde, iş yerlerinde ve topluluklarda örgütlenerek işçilerin gücünü inşa ederek bu umudu arttıracak olan sendikalardır.

Hareketimizin kurucu ilkelerinin geleceğin köşe taşları olmasını sağlamak için, özgüven ve kararlılıkla, 1 Mayıs’ı kutluyoruz…

İngilizce / English:

https://www.ituc-csi.org/ituc-may-day-statement-2018

ITUC ETUC