Image Map

Emekli Sen Genel Kurulu yapıldı

DİSK Emekli Sen 11.0lağan Genel Kurulu  Ankara Vedat Dolokay Nikah Salonunda toplandı. 2 Haziran 2018’de gerçekleşen Genel Kurula DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün’ün yanı sıra DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve şube başkanları, yöneticileri, emek ve meslek örgütlerinden, siyasi partilerden temsilciler de katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Genel Kurulda yaptığı konuşmada, tarihin hızlı aktığı bir sürecin içinden geçtiğimizi, ülkemizde 3-4 yılda yaşananların başka ülkelerde 50 yılda yaşanmadığını hatırlatarak, “Tarih emek mücadelesinin önüne önemli görevler sunuyor” dedi. 16 yıllık iktidarın işçi sınıfına yaşattıklarını hatırlatan Çerkezoğlu “Tek adam rejimine teslim olmayan milyonlar” var dedi ve işçi sınıfını 24 Haziran’ta TAMAM demeye çağırdı.

Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen ise yaptığı konuşmada “Bizim tercihimiz demokratik-parlamenter sistemdir. Oylarımızı emek, barış ve demokrasiden yana siyasi partilere vereceğiz” dedi.

Emeklilerin sorunlarının çözümü için sendika hakkının kullanımının önündeki engellerin kaldırılması, demokrasi, barış ve özgürlük için mücadelenin yükseltilmesi, emeklilerin örgütlenmesi çalışmalarının yaygınlaştırılması yönünde kararların alındığı Genel Kurulda, tek listeyle yapılan organ seçimleri sonucu, Genel Başkanlığa Veli Beysülen, Genel Sekreterliğe Nevin Kızılöz yeniden seçilirlerken, Merkez Yürütme Üyeliklerine, Necmettin Akgün, Hüsnü Akkuş, Haldun Sulanç, Rahime İldemir Bayrak, Nurettin Aslan, Banu Erünsal, Veli Ersoy seçildiler.

ITUC ETUC