Image Map

“Tüm ücretler artırılsın!”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun enflasyondaki hızlı yükseliş ile ilgili dün yaptığı açıklama Cumhuriyet ve Evrensel Gazetelerinde yer buldu.

Evrensel

Evrensel

Cumhuriyet

Cumhuriyet

ITUC ETUC