Image Map

BAŞKANLIĞIN 100 GÜNLÜK PROGRAMINDA EMEK YOK, KRİZE ÇÖZÜM YOK

BAŞKANLIĞIN 100 GÜNLÜK PROGRAMINDA EMEK YOK, KRİZE ÇÖZÜM YOK

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Porgramı”na dair değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 100 günlük icraat programını 3 Ağustos 2018 tarihinde açıkladı. Yeni başkanlık rejiminde artık bir hükümet ve hükümet programı olmadığı için bu eylem programı hükümet programı anlamına geliyor.

Türkiye’nin ciddi bir ekonomik kriz ile yüz yüze olduğu bugünlerde programda krize karşı hiçbir ciddi önlem yer almıyor. Programda tırmanan enflasyon ve döviz kuru karşısında ne yapılacağına dair tek satır, dahası tek kelime yok. Kanal İstanbul ve Millet Bahçeleri gibi fantastik rant projelerinin yer aldığı programda, milyonların iş ve aş derdiyle ilgili ciddi hiçbir öneri yok.

Çeşitli bakanlıkların 100 günlük icraat hedefleri programda yer alıyor. Programda yeni oluşturulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 100 günlük programı da var. Ancak 100 günlük programda çalışma hayatının temel sorunlarına dair çözümler yok. Programda var olan çalışma hayatı ile ilgili hedefler ise oldukça eksik ve yetersiz.

Programın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümündeki 33 hedefin büyük bölümü bazı sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, işverenlere dönük teşviklerden ve teknik düzenlemelerden oluşuyor.

Emeklilere dair skandal hedef, skandal itiraf!

Programın ilk hedefini 100 gün içinde emekli aylıklarının 1.000 TL’ye tamamlanması oluşturuyor. Bu hedef tam bir skandal niteliğinde. Dahası emeklilerle dalga geçilmesi anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Haziran 2018 tarihinde yaptığı bir açıklamada “bugün ülkemizde az sayıdaki istisna haricinde asgari ücretin altında emekli maaşı alan kimse bulunmuyor” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklaması ile 100 günlük programda yer alan “en az 1.000 TL emekli aylığı” hedefi tam bir tezat oluşturuyor. Eğer asgari ücretin altında az sayıda emekli aylığı alan varsa emekli aylıkları en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

100 günlük programda yer alan “en az 1.000 TL emekli aylığı” hedefi konfederasyonumuz DİSK’in daha önce yaptığı ve 1.000 TL’nin çok çok altında emekli aylıkları olduğu yönündeki araştırmayı teyit etmektedir. Bu hedef adeta bir itiraf niteliğindedir. Emekli aylıkları konusunda kamuoyu aldatılmıştır. Gerçekler saklanmıştır. 100 günlük program ile birlikte emekli aylıkları konusundaki gerçek durum itiraf edilmiştir.

Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli aylıkları arasındaki dengesizliğin giderilmesi hedefi de 100 günlük programda yer almıyor.

Seçim vaadi “3600 Ek Gösterge” programda yok!

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında sırasında önce Muharrem İnce tarafından gündeme getirilen daha sonra da Erdoğan tarafından vaat edilen ve AKP’nin seçim beyannamesinde de yer alan bazı memur kategorileri için 3600 ek gösterge de eylem programında yer almadı.  Böylece yüzbinlerce kamu çalışanını ilgilendiren ve seçim sürecinde verilen söz unutulmuş oldu.

Programda işsizliğe çözüm yok

Program 100 gün içinde işverenlere 5,25 milyar teşvik sağlanmasını öngörüyor. Ayrıca program başka istihdam teşviklerini de öngörmektedir. Bu teşviklerin büyük ölçüde İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacağı sır değil.

Programda çalışma hayatının temel sorunlarına ilişkin köklü çözümler yer almıyor. İşsizlikle mücadele kısmi tedbirlere ve güvencesiz istihdam biçimlerinin artırılması ile sınırlı bir perspektifle ele alınmış durumda. İstihdam yaratılmasına dönük tedbirler işbaşı eğitimi ve sosyal çalışma programları ile sınırlı. Kalıcı istihdam artışı sağlayacak tedbirler programda yok.

Kadın istihdamının nitelikli artışı için insana yakışır işlerdeki temsilinin güçlendirilmesi ve kadın istihdamında cinsiyetçi uygulamalara son verilmesi gibi önlemler yine programda yer bulmadı. Kadınların asıl sorumluluğunu evdeki işler olarak tanımlayan, kadın istihdamını “annelik” üzerinden ele alan, kadınları çalışma hayatında “misafir” olarak gören ve bu nedenle güvencesiz-eğreti istihdam biçimlerinin önünü açan yaklaşım 100 günlük programda kendini gösteriyor.

Taşeronda adaletsizlikleri gidermek gündemde yok

Taşeron işçilerinin “kadro”ya alınma sürecinde ve sonrasında açığa çıkan adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin giderilmesi yönünde herhangi bir hedef 100 günlük programda yer almıyor.

İlk 100 günde işçinin yaşam hakkı yok

Çalışma hayatının en temel sorunlarından biri olan iş cinayetleri ve işçi sağlığı ve güvenliği programda tek satırla da olsa yer almıyor.

Ekonomik kriz tehlikesini görmezden gelen, milyonların taleplerine kayıtsız, işçilerin sorunlarını yok sayan, seçim meydanlarında verilen sözlerin yer almadığı, eski söylenenlerin yalanlandığı bu programın ülkenin ve emeğiyle geçinen büyük çoğunluğun temel sorunlarına çözüm olamayacağı açıktır.

 

ITUC ETUC