Image Map

Çanakkale’de Emekli Sen paneli

DİSK Emekli-Sen Çanakkale Şubesinin düzenlemiş olduğu “Günümüzde Sendikacılık” konulu panele DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen de katıldı.

28 Eylül Cuma günü Belediye Çalışanları Sosyal Tesislerinde düzenlenen panelde, ekonomik kriz koşullarında sendikal mücadele tartışıldı.

Aynı gün Emekli Sen Bölge Toplantısı ve bölge temsilci seçimi de yapıldı.

ITUC ETUC