Image Map

DİSK İŞKUR’A İŞSİZLİK FONUNU SORDU

DİSK Yönetim Kurulu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü’ne yazdığı bir yazı ile İşsizlik Sigortası Fonunun kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda son zamanlarda kamuoyunda yer alan değerlendirmelere açıklık getirilmesini istedi ve İşsizlik Sigortası Fonuna ait 11 milyar TL’nin üç kamu bankasının tahvillerinin alımında kullanılmasına dair sorular sordu.

İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının Fonu zarara uğratacak şekilde kullanıldığına dair haberlere ve değerlendirmelere son zamanlarda sıkça rastlandığının hatırlatıldığı yazıda, İŞKUR tarafından yayınlanan bültenlere göre Fonun portföy getirisinin 2016 yılından bu yana enflasyonun (Yurt İçi ÜFE) altında kaldığının altı çizildi.

Hazinenin, 2018’in ilk 8 ayında yaptığı 40 milyar TL’lik net borçlanmanın dörtte biri kadar büyüklükte bir miktarın, tahvillerin cari piyasa faizleri yüzde 20 civarındayken, neden ve nasıl yüzde 10,20 faiz ile satın alındığının sorulduğu yazıda, yapılan işlemin Fon yönetmeliğine de aykırı olduğuna dikkat çekildi.

İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre (Madde 5) Fon gelirlerinin piyasa şartlarına göre değerlendirilmesi gerekiyor, ayrıca aynı maddeye göre Fon, sadece devlet tahvilleri alabilmekte, kamu bankalarının tahvillerini alma olanağı bulunmuyor.

Düşük faizli tahvil alım işleminin Fonun zarar etmesine yol açacağının altının çizildiği yazıda, Fon yönetiminin temel görevinin fon portföyünün reel getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmesi olduğu hatırlatıldı.

DİSK tarafından gönderilen yazıda, İŞKUR yönetimi tarafından net ve kapsamlı bir cevap verilmesi talebiyle şu sorular soruldu:

“2016 yılından bu yana Fon portföyünün enflasyonun altında getiri sağladığı görülmektedir. Fon portföyünün üç yıl üst üste enflasyonun altında getiri sağlamasının nedenleri nelerdir? Fon portföy getirisinin enflasyonun altında kalmasında yukarıda örneği yer alan işlemlere benzer işlemler etkili olmuş mudur?”

DİSK’in yazısının sonunda, “İŞKUR Genel Kurulu’nda delege olarak temsil edilen bir işçi sendikaları konfederasyonu olarak yukarıda belirtilen hususlarda tarafımızın ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ederiz” denildi.

 

ITUC ETUC