Image Map

EMEĞİN HAKLARINI VE DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA

EMEĞİN HAKLARINI VE DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN OMUZ OMUZA

30 Kasım 2018 tarihinde DİSK Genel Merkezinde, ekonomik krize karşı mücadele, 2019 Asgari Ücreti tespiti süreci ve Mart 2019 yerel seçimlerinin değerlendirilmesi gündemleriyle toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, aşağıda yer alan konuları görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmüştür:

Bilindiği gibi 20 Eylül 2018 tarihinde toplanan DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu “Yüzde 1’in yarattığı krizin faturası yüzde 99’a kesilemez” demiş ve krize karşı emeğin haklarını savunma kararlılığını ifade etmiştir. O günden bugüne enflasyon karşısında ücretler erimiş, ücretlerdeki erime telafi edilmemiş, enflasyonla mücadele kampanyaları zamları durduramamıştır. Aksine, ülkeyi yönetenlerin kriz karşısında yüzde 99’u değil yüzde 1’i koruyacak önlemlere niyetli olduğu, işçilerin hak mücadelelerine yönelik baskılarla ve kıdem tazminatı, verginin tabana yayılması, işsizlik fonunun amaç dışı kullanımı, Bireysel Emeklilik Sistemine katılımın zorunlu olması gibi başlıklarda açıklık kazanmıştır.

Bu tespitlerden hareketle DİSK Başkanlar Kurulumuz şu kararları almıştır:

  1. Son iki yılda enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biri olduğu; asgari ücretteki artışın genel ücret artışlarını da etkilediği; kriz koşullarında asgari ücretin geçim koşullarına uygun artmasının hem işçiler hem ülke için yararlı olduğu tespitlerinden hareket eden DİSK Başkanları Kurulu, bu sürecin ülke çapında etkili bir mücadele süreci olarak, işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda örgütlenmesi gerekliliğine işaret eder.
  2. Kamudaki ve belediyelerdeki taşeron işçilerinin kadro talebine, özgür toplu sözleşme hakkının gaspıyla, 2020 yılına kadar yüzde 4+4 ile sınırlandırılmış bir zamla ve belediye işçilerinin 52 günlük ek tediye haklarını yok sayarak verilen yanıt, enflasyonun yüzde 20’yi aştığı bir ortamda sefalete mahkûmiyet anlamı taşımaktadır. DİSK Başkanlar Kurulu, 696 sayılı KHK ile ortaya çıkan eşitsizliklere ve haksızlıklara karşı, ayrımsız-kayıtsız-şartsız kadro ve özgür toplu sözleşme hakkı için mücadeleyi büyütme kararlılığının altını çizer.
  3. Kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkartan, son ücretimizle bağı kopartan, iş güvencesi sağlayan yanını ortadan kaldıran, alınacak tazminatı düşüren ve işçilerin kazanılmış bir hakkını yağmaya açan “fona devir” girişimlerinin DİSK’in kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatan Başkanlar Kurulumuz, bu bitmiş tartışmayı yeniden gündeme getirmeye çalışan girişimlere karşı kıdem tazminatı hakkına dün olduğu gibi bugün de tüm gücümüzle sahip çıkacağını ilan eder.
  4. Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı çökmüş iken, her gün 5-6 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyorken işçi sağlığı ve iş güvenliği, temel bir mücadele ve örgütlenme alanı olarak öne çıkmaktadır. İnşaat işçileri özellikle “mega projeler” adı verilen iş cinayetlerinde ölmeye devam ederken, İstanbul yeni havalimanı şantiyesinde çalışırken ölmemek için, insanca koşullarda çalışmak için mücadele eden havalimanı işçilerinin tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade eden DİSK Başkanlar Kurulu, DİSK Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da aralarında olduğu tutuklu 31 işçi ve sendika yöneticisinin 5 Aralık 2018’de Gaziosmanpaşa Adliyesindeki duruşmasına katılım çağrısı yapar.
  5. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunun vicdanları kanatan bir toplumsal sorun olduğunun altını çizen DİSK Başkanlar Kurulu bu konuda Emekli-Sen sendikamız başta olmak üzere mücadeleyi yürüten tüm emekçilerle dayanışmayı yükseltme kararlılığını ifade eder.
  6. Ekonomik kriz karşısında emeğin haklarını savunmak üzere çeşitli kentlerde başlayan, emek ve meslek örgütlerinden demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilerden gençlik ve kadın örgütlerine uzanan kapsayıcılıktaki ortak mücadele deneyimlerinin öneminin altını çizen DİSK Başkanlar Kurulu, omuz omuza mücadele düzlemlerinin örgütlü bulunduğumuz tüm kentlere, ilçelere, havzalara ve mahallelere kadar yaygınlaştırılması için çabaların yoğunlaştırılması, bu süreçte ortaya çıkan tüm işçi direnişleriyle dayanışmanın büyütülmesi kararlılığını ifade eder.
  7. Ekonomik kriz koşullarında emeğiyle geçinenlerin korunması ve demokrasinin kurulması ve korunması açısından yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken DİSK Başkanlar Kurulu, emek ve demokrasi güçlerinin birliğinin önemini vurgular ve 31 Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerden, emeği ve demokrasiyi güçlendirecek sonuçlarla çıkılması için azami çabanın gösterilmesi gerekliliğini ifade eder.

ITUC ETUC