Image Map

ITUC Dünya Kongresi

Uluslararası sendikal hareketin önümüzdeki dört yıldaki politikalarını ve önceliklerini şekillendirmek için gerçekleştirilen yoğun tartışmalara dünyanın farklı köşelerinden 1200’den fazla sendikacı ve işçi katıldı. Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen, Kopenhag Belediye Başkanı Frank Jensen ve Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü General Guy Ryder kongreye hitap etti.

 

2-7 Aralık 2018 tarihleri arasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta gerçekleştirilen ITUC 4. Dünya Kongresi’nde çalışma yaşamı ve sendikal haklar başta olmak üzere demokrasi, insan hakları ve barış gibi birçok toplumsal mesele ele alındı.

ITUC Başkanı João Felicio açılış konuşmasında Brezilya’nın eski cumhurbaşkanı Lula de Silva’nın mektubunu okudu. Kendisi de eski bir sendikacı olan Lula mektubunda, haksız biçimde tutuklanması karşısında gösterdiği dayanışma için uluslararası sendikal harekete teşekkür etti. Ardından ITUC’un temsil ettiği sendikaların ve emekçilerin dünyanın her bir köşesinde farklı kimlikleri olmasına rağmen bir arada mücadele etmesinin, mücadelenin özünü ortaya koyduğunu vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“ITUC hem üye sayısı bakımından büyüdü hem de güçlendi. İktidar tartışmalarında sadece izleyici olmamak için büyümeye ve güçlenmeye devam etmeliyiz. Dünyanın her yerindeki insanlar hakları için mücadele ediyor ve biz de onları savunmak için buradayız. Bizim gücümüz buradan geliyor. Uluslararası dayanışmanın gücü bir arada olmanın gücüdür.”

Türkiye gündem oldu

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ise kongre konuşmasında dünyanın farklı yerlerindeki konulara değindikten sonra Türkiye’deki sendikal hakların giderek kötüleşmesine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de sendikacılara yönelik sistematik bir şekilde gerçekleştirilen keyfi gözaltı ve tutuklamalar hatta kimi örneklerde, ağır fiziksel saldırılarda artış olduğunu görüyoruz. Devrimci Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut kardeşimiz, İstanbul’daki 3. Havalimanı inşaatındaki güvencesiz çalışma koşullarına karşı işçileri örgütlediği için mahkemeye çıkarılacak. Kendisine buradan bir kez daha dayanışma duygularımızı iletiyoruz.”

Ulaştığı boyut sebebiyle artık küresel bir mesele olan mülteci ve sığınmacılarla ilgili Kongre’nin verdiği mesaj da netti: “Mülteciler! İş yerlerimize ve aramıza hoş geldiniz!”.

Militarizme karşı barış kampanyası

Burrow’a göre mevcut savaş ve silahlı çatışma koşullarında barış ortamından giderek uzaklaşıldığı bir gerçek. Militarizm harcamaları silahlı çatışmaların çıkmasının ana unsuru olmaya devam ediyor. Her yıl tüm dünyada militarizme 1.7 trilyon ABD doları harcanıyor ve bu paranın sadece %1’i, dünyadaki yetersiz ve kötü beslenen tüm çocukları 5 yıl beslemeye yeter. Sendikalar barış hakkının sadece insan onuruna yakışır çalışma koşulları değil aynı zamanda sağlık ve eğitim alanları dahil tüm kamusal hizmetlerin erişilebilir, güvenli olması için gerekli olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, sendikalar barış kampanyası yürütme konusunda kararlılığını bir kez daha taahhüt etti.

Kongre çerçevesinde birçok karar önergesi kabul edildi. Bu karar önergelerinden aciliyet taşıyan beş tanesi şu şekilde:

  • Kolombiya’daki insan hakları ve barış durumu
  • İran’daki işçi ve öğrencilerle dayanışma
  • Macaristan’daki çalışma yasasındaki değişiklik
  • Kazakistan’daki çalışma yaşamına ilişkin haklar ve bağımsız sendikalarla dayanışma
  • Lula’ya Özgürlük

ITUC Dünya Kongresi’ne katılan kadın delege sayısı 2014 yılındaki % 42 ile karşılaştırıldığında  % 46 oranına ulaştı. ITUC 4. Dünya Kongresinde Genel Sekreterlik için de yine iki kadın aday yarıştı. Susanna Camusso ve Sharan Burrow Genel Sekreterlik delegelerin oylarını istedi. Gerçekleştirilen seçimin sonunda Sharan Burrow görevine yeniden seçildi.

Ayrıca, ITUC Genel Başkanlığına Nijerya Emek Kongresi başkanı Ayuba Wabba ITUC Başkanı olarak seçildi.

ITUC Genel Başkan Yardımcılıklarına ABD AFL-CIO’dan Cathy Feingold ve İsveç LO’dan Karl-Petter Thorwaldsson seçildi. ITUC Genel Sekreter Yardımcılıklarına İngiltere TUC’den Owen Tudor, Amerikalar Sendikalar Konfederasyonu’nundan (TUCA) Victor Baez ve Mamadou Diallo seçildi.

Sharan Burrow Kongre’nin kapanış konuşmasında şunları ifade etti: “Kongre’den, işçileri güçlendirerek kuralları değiştirmek için yekvücut olarak ayrılıyoruz. Uluslararası sendikal hareket barış, demokrasi ve halkların haklarını savunmaktadır. Günümüzün başarısızlığa uğramış ekonomik modelini yenmeli ve dönüştürmeliyiz. İşçilerin ve diğer kişilerin insan haklarını savunmalıyız, yeni bir toplumsal sözleşme talep etmeliyiz. Teknoloji, iklim değişikliği ile dünya değişirken ve insanlar ilerlerken, bizim ister mecburiyet ister tercih olsun “Adil Bir Geçiş Süreci”miz olmalı. Herkes için eşitlik, çalışma yeni dönemimizin odak noktası olacak.”

ITUC Dünya Kongresinin açıkladığı kapanış bildirgesinin dört temel ayağı bulunuyor. Bunlar;

  • Barış, demokrasi ve haklar,
  • Ekonomik gücün düzenlenmesi,
  • Küresel değişimler yani adil geçişler,
  • Eşitlik

Bu temel noktalar ITUC’un önümüzdeki dört yıllık gündeminin genel hatlarını oluşturuyor. Bir sonraki ITUC Dünya Kongresi 2022 yılında gerçekleştirilecek.

Yeni seçilen ITUC sekretaryası: V. Baez, M. Diallo, C. Feingold, K. Thorwaldsson, A. Wabba, S. Burrow, O. Tudor

ITUC ETUC