Image Map

TERSANELER CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu Tuzla Tersanelerinde yaşanan iş cinayetine dair bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Geçtiğimiz yıllarda pek çok işçinin çalışırken hayatını kaybettiği Tuzla Tersanelerinde dün yaşanan iş cinayetinde 2 işçi daha hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere 11 işçi ise yaralanmıştır. Öncelikle bu iş cinayetinde hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin madenlerinden inşaatlarına, tersanelerinden tarlalarına dört bir köşesi işçiler için mezarlık olmuş, günde ortalama 6 işçi çalışırken hayatını kaybeder hale gelmiştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2018 yılında en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Yine İSİG Meclisi verilerine göre Tuzla Tersanelerinde gerçekleşen bu son iş kazasıyla birlikte sadece 2019 Ocak ayı içinde “Gemi, Tersane, Deniz, Liman” işkolunda en az 19 işçi çalışırken hayatını kaybetmiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin bir maliyet unsuru olarak görülmesi her geçen gün daha fazla işçinin hayatına mal olmaktadır. Bu denli vahim bir hal alan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında gerekli denetim ve yaptırımların uygulanmaması, yaşanan iş cinayetlerinin gerçek faillerinin yargılanmaması ve bunlardan hesap sorulmaması bu kara tabloyu daha da ağırlaştırmaktadır. Ülkenin içine girdiği ekonomik kriz koşullarında ise bu durumun daha da kötüleşeceği sır değildir.

İş cinayetlerini önlemenin yolu, “fıtrat, kader” deyip geçiştirmek ya da sorumluları yargıdan kaçırmak değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanı bir an önce işverenlerin insafından kurtarılarak kamusal denetime açılmalı, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının işverenden bağımsız olduğu kamusal bir sisteme geçilmeli, ILO normlarına uygun çalışma koşulları sağlanmalı, gerekli denetim ve yaptırımlar uygulanmalı, sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmalıdır.

ITUC ETUC