Image Map

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA YENİ SALDIRI: İŞVERENLERE PRİM DESTEĞİNDEN SONRA ÜCRET DESTEĞİ

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA YENİ SALDIRI

İŞVERENLERE PRİM DESTEĞİNDEN SONRA ÜCRET DESTEĞİ

7166 sayılı Torba Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklik ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

Bugünkü (22 Şubat 2019) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Torba Kanun ile İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının işverenlere peşkeş çekilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Sosyal tarafların, sendikaların ve emek örgütlerinin görüşlerine başvurulmadan, yangından mal kaçırırcasına hazırlanan yeni düzenleme ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere yeni bir teşvik sağlandı.

“7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na yeni bir hüküm eklendi. Yapılan değişiklik ile işverenlere daha önce sağlanan sigorta prim ve vergi desteğinin yanında asgari ücret tutarı kadar ücret desteği sağlandı. İşverenlerin belirli koşullar altında yeni istihdam edecekleri işçilerin ücretlerinin asgari ücret kadar kısmı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödenecek.

Yapılan düzenleme özetle şöyle: “1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık döneminde çalıştırılan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (aylık 2020 TL-asgari ücret) Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. İşverene sağlanan bu ücret desteği, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

Düzenleme ile İşsizlik Sigortası Fonundan işverenlere sağlanan yoğun SGK prim desteği yanında SGK borçlarına mahsup edilmek üzere ücret desteği sağlanmış oluyor. Böylece işverenin temel sorumluluklarından biri olan ücret, fiilen İşsizlik Sigortası Fonu’na devrediliyor. İşverenlerin SGK’ya olan borçları İşsizlik Sigortası Fonuna ödetiliyor. Seçime odaklı bu düzenleme ile İşsizlik Fonunun yağması artacaktır.

Bu düzenleme ile İşsizlik Sigortası Fonu tam anlamıyla bir işveren destek fonuna dönüşmektedir. Kriz döneminde yapılması gereken, işsizlik ödeneği hak etme koşullarının iyileştirilmesidir. Daha çok işsiz, daha uzun süre ve daha fazla işsizlik ödeneği alabilmelidir. İşsizlik sigortasından yaralanmak için son üç yılda 600 gün olan yararlanma koşulu 180 güne indirilmeli ve işsizlik ödeneklerinin miktar ve süresi uzatılmalıdır. Siyasal iktidar İşsizlik Sigortası Fonundan işsizlerin yaralanmasını kolaylaştıracak değişiklikler yapmazken, fonu işverenlere peşkeş çekmeye devam etmektedir.

İşsizin hakkı ile işveren desteğine son verilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu işsizler için kullanılmalıdır.

Ek: DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan ve İşsizlik Sigortası Fonunun nasıl yağmalandığını gösteren rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://bit.ly/2NmGufp

KONUYA DAİR TV HABERLERİ

Yurt Gazetesi

Birgün

ITUC ETUC