Image Map

Ankara: Memleketimize ve Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin Haydi 1 Mayıs’a!

Ankara’da 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günü öncesi yapılan ortak basın açıklamasında, kıdem tazminatının gaspına, işsizlik sigortasının yağmalanmasına ve zorunlu BES dayatmasına karşı 1 Mayıs’ta buluşma çağrısı yapıldı 

Ankara’da işçiler emekçiler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde Tandoğan Meydanında olacak. 1 Mayıs öncesi DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Birleşik Kamu İş, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ortak bir basın açıklaması yapıldı.

19 Nisan 2019 Cuma günü Ulus Atatürk Heykeli Anıtı önünde gerçekleşen basın açıklamasında, Ankara 1 Mayıs bileşenleri adına ortak açıklamayı DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün okudu. Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, DİSK üyesi sendikaların başkan ve yöneticileri, Ankara emek ve demokrasi bileşenlerinin başkan ve yöneticileri ile bileşenlere üye işçiler ve emekçiler katıldı.

Ortak açıklamanın tam metni şöyle:

MEMLEKETİMİZE ve GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A

İşçisi, İşsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanabilir bir memleket hasretiyle 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Ekonomik krizin faturasını, işçiler, emekçiler, dar gelirli milyonlar değil krizin sorumluları ödesin diye haykırmak için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Bizi işsizliğe, yoksulluğa, köleliğe ve düşmanlığa mahkûm etmek isteyen düze- ne karşı, insanca, özgürce, kardeşçe yaşama irademizi göstermek için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

İşsizlik fonunun patronlara ve bankalara peşkeş çekilmesine, kıdem tazminatımıza göz konulmasına, emeklilik hakkımızın gasp edilmesine karşı, haklarımız için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Sokaklarda, meydanlarda, grevlerde ve hatta seçim sandıklarında bile hakkımızı savunmanın, tepki göstermenin “suç” ilan edildiği bu düzene karşı, demokrasi için, seçme-seçilme, örgütlenme ve grev hakkımız için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Çalışırken ölmemek için, açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretlere, taşeron köleliğine, güvencesizliğe mahkûm olmamak için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Yıllardır sırtımızdan elde ettikleri nimetleri kimseyle paylaşmayanlara karşı, “hep bana” diyenlere karşı, işimize, aşımıza, haklarımıza el uzatanlara karşı, zam-zulüm-işsizlik son bulsun diye 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Hapishaneleri muhaliflerle, akademisyenlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle dolduranlara karşı, kendi kurallarına bile uymayan bir rejime karşı hak-hukuk-adalet için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Tek kişinin konuşup milyonların alkışlamak zorunda olduğu bu düzene karşı, düşünmek, konuşmak, yazmak, çizmek, itiraz etmek özgür olsun diye 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

ABD emperyalizminin ve yerli işbirlikçilerinin Ortadoğu’da sürdürdüğü savaşa karşı barışı savunmak için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Kimsenin cinsiyetin, kimliği, inancı sebebiyle ikinci sınıf yurttaş olmadığı, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmak için HAYDİ 1 MAYIS’A!

Biz aşağıda imzası bulunan sendika ve meslek örgütleri olarak halkımızı 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13:00 Tandoğan Meydanına davet ediyoruz.

MEMLEKETİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’TA ALANLARA!

ITUC ETUC