Image Map

Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği Konferansı

DİSK, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “sosyal adalet, insana yakışır iş” sloganıyla kutladığı yüzüncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle “Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği” başlıklı uluslararası bir konferans düzenliyor.

DİSK, ILO’nun kuruluşunun 100. yılında Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği başlıklı bir konferans düzenliyor.  Konferansa Türkiye’den uluslararası sosyal politika ve çalışma iktisadı alanında çalışmaları olan akademisyenlerin yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) temsilcileri de katılacak.

Konferans 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası Konferans Salonu’nda 9.30 ve 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Konferansın açılış bildirisini “Türkiye-ILO İlişkileri” başlığı altında Prof. Dr. Mesut Gülmez sunacak. Açılış bildirisini takiben “Türkiye ve ILO ilişkileri” başlığını taşıyan birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu yapacak. Bu oturumda Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toker Dereli, ITUC Hukuk Dairesi Müdürü Makbule Şahan ve DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık yer alacak.

“Sendikal Haklar ve İstihdamda Ayrımcılık” başlığını taşıyan ikinci oturuma Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kutal, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pir Ali Kaya ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik katılacak. Oturumun başkanlığını Doç. Dr. Betül Urhan yürütecek.

“Çalışmanın Geleceği ve İnsana Yaraşır İş” başlıklı üçüncü oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Nurcan Özkaplan yapacak. Bu oturumda Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, ILO İşçi Hakları Bürosu’ndan Sergejus Glovackas ve ILO Türkiye Ofisi’nden Özge Berber Ağtaş bildirilerini sunacak.

ITUC ETUC