Image Map

23 HAZİRAN’DA DEMOKRASİ, ADALET VE EMEĞİN HAKLARI MÜCADELESİ KAZANDI!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

“Sandıkta sahip çıktığımız haklarımıza, mücadelenin her alanında aynı güçlü irade ile sahip çıkmaya devam edeceğiz.” denilen açıklamanın tam metni şöyle:

İstanbul’da hak yerini bulmuş, hukuka aykırı olarak yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 800 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. 31 Mart 2019’da açığa çıkan halkın iradesi, 23 Haziran 2019’da çok daha güçlü bir biçimde sandıktan çıkmıştır. İstanbul halkı sadece Büyükşehir Belediye Başkanı seçmemiş, kendi iradesine saygı gösterilmemesinin hesabını sormuştur.

6 Mayıs 2019 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelere ve hatta YSK’nın kendi içtihatlarına tamamen aykırı biçimde “partiye göre hukuk” içtihadı üreterek adalete ve demokrasiye çok büyük bir darbe vuran YSK’nın kararını halk temyiz etmiş, bu hukuksuz kararı aldırmak için yargı üzerinde baskı oluşturanların meşruiyeti sarsılmıştır.

İşçi sınıfının en büyük kenti olan İstanbul’daki seçim sonucu, ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken bir avuç ihale zengininin meselesini milyonların geçim meselesinin önüne koyanlara karşı halkın kestiği bir hesap olmuştur. İşsizliğin Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdığı ve zamların her geçen gün ücretleri erittiği seçim sürecine krizi yok sayarak, halkın iş ve aş taleplerini küçümseyerek, emeklilik hakkı talep edenleri aşağılayarak, yüzde 99’un geçim derdini dile getirmesini neredeyse “suçlu” göstererek girenler, 31 Mart’ta çıkan sonuçlardan ders almamış; 23 Haziran’da çok daha güçlü bir mesaj ile karşı karşıya kalmıştır.

31 Mart seçimlerinin ardından 10 Nisan 2019’da açıklanan “Dönüşüm Adımları” başlıklı programda, kıdem tazminatını fona devredeceklerini, Bireysel Emeklilik kesintisini zorunlu hale getireceklerini, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek bir yana emekliliği zorlaştıracaklarını ilan edenler, emeğin başkenti İstanbul’da büyük bir yenilgi almıştır.

27 Mayıs 2019 tarihinde toplanan DİSK Başkanlar Kurulu’nun kendi üyeleri başta olmak üzere İstanbul’da oy kullanacak tüm işçilere “Demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek, ülkeyi yönetenlere ‘haklarımıza ve irademize saygı göster’ mesajını verecek biçimde tercihlerini yapma” çağrısında bulunmuştu.

23 Haziran 2019’da sandıklardan çıkan sonuç, demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek bir sonuç olmuştur.

Halkın iradesine saygı göstermeyenler, kıdem tazminatına el uzatanlar, emeklilik hakkını gasp edenler kaybetmiş, demokrasi, adalet, emeğin hakları mücadelesi kazanmıştır, İstanbul kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır.

İşçi sınıfı haklarının gasp edilmesine karşı net duruşuyla sesini duyurmuş, gücünü göstermiştir; göstermeye de devam edecektir. Haklarına el uzatılmasına izin vermeyeceğini sandıkta gösteren işçi sınıfı için önümüzdeki dönem zorlu bir mücadele dönemi olacaktır. Sandıkta sahip çıktığımız haklarımıza, mücadelenin her alanında aynı güçlü irade ile sahip çıkmaya devam edeceğiz.

ITUC ETUC