Image Map

“7. Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Değerlendirilmesi Sempozyumu” 

DİSK İstanbul Temsilciliği, TMOBB İstanbul İKK, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul İSİG Meclisi ve İşyeri Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen “7. Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Değerlendirilmesi Sempozyumu”  29-30 Kasım 2019’da İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekretlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu anısında düzenlenen ve 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 9:30’da başlayacak sempozyumun programı şöyle:

 

 

ITUC ETUC