Image Map

DİSK’in güvencesiz çalıştırmaya karşı açıklamasının basına yansımaları

Esnek ve güvencesiz çalıştırma biçimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik girişimlerle ilgili olarak DİSK’in açıklamasının basına yansımaları

BirGün

 

 

ITUC ETUC