Image Map

ÇANAKKALE’DE DİRENEN MADEN İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun Çanakkale’de kendilerini madene kapatarak direnişe geçen Dev Maden-Sen üyesi işçiler ile ilgili açıklaması

Çanakkale’nin Yenice ilçesi yakınlarında faaliyet gösteren Yıldızlar Holding’e bağlı NESKO Madencilikte çalışan 33 işçi, ücretlerinin ödenmemesi, sendikal baskılar ve işten atmalar karşısında kendilerini madene kapatarak direnişe geçti.

Madenin açıldığı günden beri ücretlerini düzenli alamayan ve gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan çalışmaya zorlanan işçiler son aylarda maaşlarını tamamen alamamış, bunun üzerine sendikamız Dev Maden-Sen’de örgütlenmeye karar vermişlerdir.

Maden sahibinin sendikadan istifa etmeleri için baskı uyguladığı işçiler, patronun “sendikadan istifa etmezseniz hepinizi işten atar, madeni de kapatırım” tehdidi ile karşı karşıyadır. Nitekim geçtiğimiz günlerde 11 işçi, sendikadan istifa zorlamasını kabul etmedikleri için tazminatsız biçimde işten atılmış, bunun karşılığında işçiler de yerin 140 metre altında direnişe başlamışlardır.

İşverenin sendikadan istifa edilmesi yönündeki baskıları sürmekte, bu baskıların bir parçası olarak ocak içerisinde haberleşme ağlarının kesilmesinden işçilere yemek verilmemesine kadar uzanan yöntemler devreye sokulmaktadır.

Soruyoruz, NESKO Madencilik’in sahibi Anayasa tarafından garanti altına alınan sendikaya üye olma hakkını çiğneme cesaretini nereden almaktadır?

Yerin yedi kat altında çalışan maden işçilerinin “çalışırken ölmek istemiyoruz” çığlıklarını duymayan, gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri almadan işçileri madene indiren patronların bu cüretinin kaynağı bellidir.

Soma’da 301 maden işçisini göz göre göre ölüme yollayan patronlar, gerekli denetimleri yapmayan Çalışma Bakanlığı ve siyasal iktidardan ve mahkemelerden aldıkları ödül gibi cezalardan cesaret almaktadırlar.

İşçilerin maaşlarını ödemeyen, sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işçileri işten atan, işçilerin anayasal haklarını çiğneyen patronlar, siyasi makamların hesap sormamasından cesaret almaktadırlar.

Çalışma Bakanlığı yetkilileri, işçilerin yaşam hakkına dahi saygı duymayan, ücretlerini ödemeyen, anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olmalarına engel olan bu işletmeyi derhal denetlemeli; işçilerin haklarının gasp edilmesinin ve olası bir maden katliamının önüne geçmelidir.

Dev Maden-Sen üyesi işçilerimizin direnişlerini coşkuyla selamlıyor; NESKO Madencilik’i işten atılan işçileri derhal geri almaya, işçilerin maaşlarını ödemeye, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında alınması gereken tedbirleri yerine getirmeye ve işçilerin sendikal haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.

Direne direne kazanacağız!

ITUC ETUC