Image Map

Genel Başkanımız Çalışma Hayatında Kadının Mücadelesi sempozyumuna katıldı

Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen Çalışma Hayatında Kadının Mücadelesi adlı sempozyuma katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadın işçilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve mücadelelerini anlattı

Kocaeli Barosu 5 Mart Perşembe günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Çalışma Hayatında Kadının Mücadelesi adlı sempozyum düzenledi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katıldığı sempozyumda Avukat Aysun Kılınç, Avukat Özden Sönmez Dobur ve Avukat Hande Özok da konuşmacı olarak yer aldı.

Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir Cumhuriyet ile beraber kadınları eşit yurttaşlık hakkını kazandığının altını çizerek “Bu bizim için büyük bir kıymet olmasının yanı sıra büyük bir sorumluluk. Eşit yurttaşlık hakkının tezahürü olarak çalışma hayatındaki haklarımız bizim için en büyük kazanımlardır. Kurtuluş Savaşı’nda cephedeki kadınlar gibi mücadele etmek bizim görevimiz. Biz bu hakların farkında olmakla birlikte devam ettirme bilincindeyiz” dedi.

Ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türkiye’de kadınların çalışma yaşamında da eşitsizlik ve ayrımcılıklarla karşılaştığını örnekleriyle anlattı.

İşsizliğin en fazla kadınları ve özellikle de genç kadınları etkilediğini hatırlatan Genel Başkanımız her iki kadından birinin işsiz olduğunu vurguladı.  Kadın işçilerin aynı işi yaptıkları erkek işçilerden daha düşük maaş aldığını, güvencesiz çalıştırmanın, sendikasız, sigortasız çalıştırmanın kadınları daha fazla etkilediğini ortaya koyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, direnişlerde de en önde kadınların olduğuna dikkat çekti.

“Ne zaman bir direniş olsa biz hep en önde kadınları görüyoruz” diyen Çerkezoğlu, kadınların daha fazla sendikalı olması için, sendikalarda daha fazla söz sahibi olması için mücadelenin gerekli olduğunu vurguladı.

ITUC ETUC