Image Map

Sağlık hizmetleri bir bütündür: Ayrımcılık yapılamaz!

Sağlık emekçilerine ek ödeme ile ilgili olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması:

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor günlerden geçerken başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu hizmeti gören emekçiler, canları ve sağlıkları pahasına özverili bir mücadele yürütmektedir.

Sağlık hizmetleri bir bütündür ve sağlık emekçileri bu mücadeleyi kamu çalışanıyla, işçisiyle, sözleşmeli personeliyle omuz omuza yürütmektedir. Bu açıdan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği”  ile verilen ek ödemenin sadece “memurları” ve sözleşmeli personeli kapsaması büyük bir eksikliktir. Ek ödeme, memur ve işçi ayrımı yapılmadan tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir. Aksi tutum ayrımcılık anlamına gelecek ve Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğnenmiş olacaktır.

Hastanenin güvenliğini sağlayan emekçilere, Covid-19 hastaları ya da şüpheli vakalar hastanelere başvurduklarında onları ilk karşılayan tıbbi sekreterlere ayrımcılık yapılmamalıdır. Hastaların giriş yaptıkları acil servisi, muayene oldukları poliklinikleri ve yattıkları hasta odalarını hijyen kurallarına uygun temizleyen sağlık işçilerinin fedakarlıkları görmezden gelinmemelidir. Hastaların tüm gereksinimlerini karşılayan hasta bakıcılar, yemeklerini hazırlayan emekçiler, BT’lerini çeken radyoloji teknisyenleri, kanlarını çalışan laborantlar ve hekimlerle beraber hasta tedavisinde yer alan hemşireler/ebeler yok sayılamaz. Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları arasında ayrım yapılamaz.

Sağlık Bakanlığı’na çağrımız, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında üretilen sağlık hizmetinin bir parçası olan işçilerin bu mücadeleye katkılarını, sağlık ve can güvenliği tehlikesi içinde bulunduklarını yadsımaması ve Anayasada yer alan eşitlik ilkesine uygun olarak gereğini yapmasıdır.

ITUC ETUC