Image Map

Direne direne kazandık! Mücadeleye devam!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun, Mecliste görüşülen Torba Yasada “kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını” gasp etmeyi hedefleyen maddelerin geri çekilmesi üzerine yaptığı açıklama:

 “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” içerisinde işçilerin “kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını” gasp etmeyi hedefleyen maddelere karşı verdiğimiz mücadele kazandı.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilere belirli süreli iş sözleşmeleri dayatan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesini yok eden ve emeklilik haklarını tırpanlayan ilgili yasa maddeleri kanun teklifinden çıkarıldı. Benzer şekilde tam zamanlı çalışma yerine kısmi zamanlı çalışmayı teşvik eden yasa maddesi de geri çekildi.

Tüm işçi sendikaları konfederasyonlarının karşı çıktığı bu maddeler işçilerin mücadelesiyle geri çekildi ve işçi sınıfı ortak bir irade göstererek kırmızı çizgisini yine çiğnetmedi.

Bu hak gaspı girişimine karşı işyerlerinde, meydanlarda, bulunduğu her yerde işçi sınıfının iradesini, DİSK’in kararlı duruşunu sergileyen tüm mücadele arkadaşlarımızı selamlıyoruz.

Bedeli ne olursa olsun kıdem tazminatına ve emeklilik hakkına sahip çıkacağını bir kez daha gösteren işçi sınıfı için mücadele devam ediyor.

Pandemi ve ekonomik kriz koşullarında işçilerin ve halkın işini, geçimini ve sağlığını, değil, patronların karlarını korumayı hedefleyen politikalara karşı şimdi daha güçlü, daha inançlı ve daha kararlıyız.

Bugün kazandığımız bu mücadele işçi sınıfına yine göstermektedir ki ancak örgütlü olur ve mücadele edersek kazanabiliriz.

Bütün işçileri, emekçileri, emeğiyle geçinenleri, DİSK çatısı altında örgütlü, birleşik bir mücadeleye çağırıyoruz!

Herkesin insanca çalışacağı ve insanca yaşayacağı Emeğin Türkiye’sini kurmak için mücadeleye devam!

DİRENE DİRENE KAZANDIK!

MÜCADELEYE DEVAM!

ITUC ETUC