Image Map

DİSK-AR’dan yeni araştırma: Türkiye Covid-19 ile mücadelede vatandaşlara en az nakit destek veren ülke!

  • Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye dünyada en az nakit desteği ayıran iki ülkeden biri!
  • Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye (sağlık harcamaları dahil) milli gelirinin sadece yüzde 1,1’i düzeyinde nakit desteği ayırıyor!
  • Türkiye’nin dünyada yapılan toplam nakit harcama ve destekler içindeki payı binde bir!
  • Toplam ekonomik destekler içinde vatandaşa dönük harcama ve desteklerin en düşük olduğu ülke Türkiye
  • Covid-19 harcamalarında zengin ve yoksul ülkeler arasında devasa eşitsizlik var!

Covid-19 salgını insanların sağlığını ve yaşamını tehdit etmekle kalmıyor, çalışanlar açısından büyük istihdam ve gelir kayıplarına, ücretlerde azalmalara yol açıyor. Yoksulluğu ve eşitsizliği derinleştiriyor. Covid-19’un yarattığı sosyal ve ekonomik tahribata karşı neredeyse tüm ülkelerde çeşitli sosyal ve ekonomik destekler uygulanıyor.

DİSK-AR tarafından hazırlanan yeni araştırma raporunda Covid-19 döneminde (2020) dünyada ve Türkiye’de hükümetlerin ekonomik destek paketleri ve harcamaları karşılaştırmalı olarak ele alınıyor.

Covid-19 ile mücadeleye ayrılan nakit kaynak ve destekler büyük önem taşıyor. Düşük ücretli işçiler, yarı zamanlı, kayıt dışı çalışanlar ile mülteciler ve kadınlar Covid-19’un yarattığı eşitsizliklerden çok daha fazla etkileniyor.

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Raporun tam metnine ulaşmak için görseli tıklayınız

ITUC ETUC