Image Map

“2021 Halit Çelenk Hukuk Ödülü” DİSK Tarihi kitabına verildi

Halit Çelenk Hukuk Ödülü töreni 6 Mayıs 2021 Perşembe günü 20.30’da Zoom üzerinden online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi. 2021 Halit Çelenk Hukuk Ödülü DİSK Tarihi kitabına verildi.

Ülkemizin önde gelen hukuk insanlarından ve insan hakları savunucularından Av. Halit Çelenk anısına oluşturulan ve ilki 2015 yılında verilen Halit Çelenk Hukuk Ödülü, yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin sim­gelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrul­tusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek amacıyla veriliyor.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri kapsamında Hukuk ÖdülüAkademik Destek Ödülü ve Seçici Kurul Teşvik Ödülü olmak üzere üç farklı kategoride veriliyor ve katılımcı eserler Seçici Kurul tarafından değerlendiriliyor. Halit Çelenk Hukuk Ödülü Seçici ve Düzenleyici Kurulu Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Dr. Öğr. Üyesi İlker Kılıç, Av. Erşen Şansal, Av. Başar Yaltı, Av. Barış Aybay, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın ve Av. Özlem Şey Abay’dan oluşuyor.

2021 yılında Seçici Kurul Teşvik Ödülü Volkan Bora Uğur’un “Sanatın Mülkiyeti” isimli makalesine, Akademik Destek Ödülü Burak Yücekaya’nın “Hukukun Piyasalaşma Uğrağı Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk Kurumu” konulu yüksek lisans tezi ile Melike Orçin’in “Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişim Kurma Hakkı” konulu yüksek lisans tezine verildi. Doç. Dr. Aziz Çelik’in editörlüğünü yaptığı ve DİSK tarafından 2020 yılında yayımlanan DİSK Tarihi kitabı ise Halit Çelenk Hukuk Ödülü’nü aldı.

Online olarak gerçekleştirilen ödül törenine Halit Çelenk’in kızı Serpil Çelenk Güvenç, Seçici ve Düzenleyici Kurul üyeleri, ödül sahipleri ve yakınları ile akademisyenler katıldı. Ödül törenine DİSK Tarihi kitabına katkı veren yazarlar ve araştırmacılar da katıldı.  Ödül töreni Av. Özlem Şen Abay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Rona Aybay ve Ali Rıza Aydın konuşmalarını gerçekleştirdiler. Ardından ödül sahiplerine söz verildi.

DİSK Tarihi kitabının editörü Aziz Çelik’in DİSK Tarihi kitabı ekibi adına yaptığı teşekkür konuşmasını yaptı. Ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Halit Çelenk’in her zaman demokrasi ve hukuk mücadelesi yanında işçi sınıfının yanında olduğunu belirterek Seçici Kurul’a ve DİSK Tarihi’nde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.  Ödül töreni Halit Çelenk’in kızı Serpil Çelenk Güvenç’in konuşmasıyla son buldu.

Aziz Çelik’in ödül töreninde yaptığı teşekkür konuşması:

Halit Çelenk’in sevgili ailesi,

Seçici ve Düzenleyici Kurulunun değerli üyeleri,

Sevgili Hocalarım,

Sevgili çalışma arkadaşlarım, DİSK Tarihi kitabının emekçileri,

Sevgili konuklar,

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor.

Dün 5 Mayıs’tı. Ülkemizin büyük hukukçusu, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve sosyalizm ideallerine bir ömür veren Halit Çelenk’in 10. ölüm yıldönümüydü.

Halit Çelenk’in unutulmaz özverili ve uzun soluklu mücadelesi ve anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

Bugün 6 Mayıs! Bir kara günleme. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının 49. yıldönümü. Halit Çelenk’in son anlarına kadar yalnız bırakmadığı üç devrimciyi saygıyla anıyorum.

Seçici Kurul bu yıl editörlüğünü yapmaktan onur duyduğum ve kolektif bir çalışmanın ürünü olan DİSK Tarihi Kuruluş-Direniş-Varoluş kitabımızı Halit Çelenk Hukuk Ödülüne layık gördü. DİSK Tarihi kitabını birlikte hazırladığımız bütün arkadaşlarım adına Seçici Kurula içtenlikle teşekkür ediyorum. Halit Çelenk adına ve anısına düzenlenen ödülün DİSK Tarihi kitabımıza verilmesi bizler için büyük onur. Büyük kıvanç duyduk.

Halit Çelenk, haksızlığa uğrayan, ezilen, sömürülen, işkence gören, tutuklanan, yargılanan işçiler, öğrenciler, gençler, aydınlar ve sanatçılar ile sol ve sosyalist partilerin, sendikaların ve derneklerin davalarında daima onların yanında oldu, hukuku, adaleti ve özgürlüğü savundu. En karanlık zamanlarda bir kutup yıldızı, inadın ve direncin sembolü oldu.

Aralarında DİSK, TÖS, TİP, TÖB-DER, Barış Derneği ve Aydınlar dilekçesi davalarının da olduğu Türkiye’deki neredeyse bütün büyük davalarda, büyük hak ihlallerinde savunma kürsüsünde hep o vardı.

Bu kitap bir emek tarihi kitabı, pür hukuk kitabı değil ama bir hak mücadelesi, hukuk kitabı.

DİSK’in tarihi ile Halit Çelenk’in yaşamöyküsünde büyük çakışmalar var. Aynı ortak idealler, aynı büyük zorluklar ve bu zorluklarla uzun soluklu bir mücadele var.

Halit Çelenk bir fikre adanmış bir ömürdü. Savunmalarıyla, kitaplarıyla, yazılarıyla ve bütün bir yaşamıyla hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yanında yer aldı. Hukukun ayaklar altına alındığı günümüzde Halit Çelenk gibi kararlı, inançlı ve inatçı hukukçuların kıymetini çok daha iyi anlıyoruz.

Böylesine müstesna bir hukukçu ve mücadele insanı ve devrimci adına verilen ödüle layık görülmekten onur duyuyoruz.

Ödüle layık görülen kitabımız üstüne de birkaç söz etmek isterim. Kitabımız 1. cildi DİSK’in 1967-1975 dönemini ele alıyor. Türkiye işçi sınıfın DİSK’in kuruluşu öncesi dönemi ile DİSK’in kuruluş, direniş ve varoluş yılları birincil kaynaklara dayalı olarak kapsamlı bir şekilde inceleniyor.

Başta Canan ve Yıldırım Koç ile Süreyya Algül’ün kitapları olmak üzere,  daha önce yazılmış DİSK tarihine ilişkin çeşitli çalışmaları var. Bu kitap DİSK’in kendisi tarafından yapılan kurumsal bir çalışma. 

Kitabımız kolektif bir çalışmanın ürünüdür. Yüz binlerce işçinin, binlerce yönetici ve temsilcinin yarattığı DİSK tarihi, devasa bir olaylar ve gelişmeler yığını demek. Bu tarihin yazımı ancak kolektif ve gönüllü bir çaba ile mümkün olurdu.

DİSK Tarihi kitabının yazımında ve hazırlanmasında çok sayıda akademisyenin, araştırmacının, uzmanın ve sendikacının büyük katkıları oldu.

Kitabın çeşitli bölümlerini yazanlara, titiz bir redaksiyon, okuma ve öneri ile katkıda bulananlara, sıkıştığımızda imdadımıza yetişenlere, belge ve bilgi bulanlara, hatalı bilgileri düzeltenlere, eksik bilgilerimizi tamamlayanlara teşekkür borçluyuz. Kitabımıza emeği geçenlerin bir bölümü anmak isterim.

DİSK Tarihi kitabının 1. cildi için Süreyya Algül, Can Şafak, Zafer Aydın, M. Hakan Koçak, Aziz Çelik, Ergün İşeri, Melih Biçer ve Ece Göktürk çeşitli bölümleri ve konuları kaleme aldılar. Can Şafak ve Ergün İşeri titiz ve ince bir işçilikle, birinci cildin yayın danışmanlığını üstlenerek büyük bir editoryal katkı yaptı. Kitabın araştırma ve redaksiyon çalışmalarını yoğun ve titiz bir çalışmayla ve büyük bir özveriyle DİSK-AR uzmanları Deniz Beyazbulut, Zeynep Kandaz ve Meliha Kaplan yürüttü. Tasarımını büyük bir özenle DİSK İletişim Dairesi uzmanı Can Kaya gerçekleştirdi.

Kitaba DİSK uzmanları Kıvanç̧ Eliaçık, Tevfik Güneş̧, Necdet Okcan ve Umar Karatepe DİSK’in merkezi çalışmaları ile ilgili bölümleri yazarak destek oldular. Selim Mahmutoğlu o günlerin tanığı olarak çalışmayı farklı bir gözle okudu, bitmez tükenmez sorularımızı yanıtladı. Faruk Pekin, Erden Akbulut, Mehmet Atay, Nejat Firuz ve Mete Sönmez önerileriyle, Yıldırım Koç sağladığı müstesna belgelerle kitabın oluşmasına destek verdiler. Kitabın ortaya çıkmasında başta TÜSTAV ve Tarih Vakfı olmak üzere burada tümünü sayamadığım çok sayıda kurumunun ve insanın emeği var. Katkılarını şükranla anıyorum. İyi ki varsınız.

Bu ödül DİSK Tarihi’nin mutfağında yer alan herkesin ortak emeğine verilmiş bir ödül. Onlar adına Seçici Kurula tekrar teşekkür ediyorum.

DİSK Yönetim Kurulu’na başlangıçtan bu yana verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyorum. Bu çalışmaya inandılar, destek oldular ve çalışmanın editoryal bağımsızlığına büyük titizlik gösterdiler.

Bu ödül kitabın sonraki ciltlerinin hazırlık süreci için de büyük bir moral destek oldu. 2021 yılı sonuna kadar DİSK Tarihi’nin diğer ciltlerini tamamlamayı hedefliyoruz.

Son sözlerim bu tarihi yapanlar için…

Emeğin uzun soluklu mücadelesinde yaşamını yitiren, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadele eden, bedel ödeyen taş üstüne taş koyan ve DİSK tarihini yapan işçilerin, emekçilerin ve sendikacıların anısı önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum.

Umarız nice özveriyle ve zorlu mücadelelerle yaptıkları tarihi bir nebze yazabilmişizdir.

Umarız kitabımız Halit Çelenk’in savunduğu ve hep yanlarında yer aldığı işçilerin ve DİSK’in mücadele tarihinin anlatılmasında ve yaşatılmasında küçük bir katkı olur.

Başta Seçici Kurul olmak üzere tekrar hepinize teşekkür ediyorum.”

ITUC ETUC