Image Map

ILO Konferansı Covid-19’un çalışma yaşamına etkilerini tartıştı

Pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen 109. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın ilk bölümü tamamlandı. Konferans çalışmalarında COVID-19 ’un çalışma yaşamına etkisinin yanı sıra insan merkezli ve kapsayıcı toparlanmanın nasıl başarılacağı tartışıldı.

Konferansa, 181 ülkeden cumhurbaşkanları, bakanlar, işçi ve işverenlerin konfederasyonlarının başkanları dahil olmak üzere yaklaşık 4.500 delege katıldı.

Konferans sırasında delegeler, küresel salgınla mücadele için sürdürülebilir, kapsayıcı ve insan merkezli yaklaşımını esas alan programa ve Genel Direktör’ün Konferans’a sunduğu COVID Döneminde Çalışma Yaşamı başlıklı raporuna dair görüşlerini ifade ettiler.

Ekonomiler ve toplumlar üzerinde uzun vadede oluşacak izlerin önlenmesi için, küresel salgından insan merkezli toparlanmaya yönelik önlemleri ortaya koyan Küresel Eylem Çağrısı’nı hazırlandı. Küresel Eylem Çağrısı , ülkelerin krizden ekonomik ve sosyal toparlanmalarının “tam kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı” olmasını sağlayacaklarına dair taahhütlerini ifade ediyor.

Hükümetlerin, işçi ve işveren örgütlerinin temsilcilerinin ve Birleşmiş Milletler’in konuşmalarının yer aldığı Çalışma Yaşamı Küresel Zirvesi 17 – 18 Haziran tarihlerinde yapıldı. Zirve’ye hitap edenler arasında Papa Francis, ABD Başkanı Joe Biden ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow gibi isimler yer aldı. Zirve, COVID-19 kriziyle küresel mücadele ihtiyacına ve daha iyi bir çalışma yaşamı geleceği inşa etmek için yapılması gerekenlere odaklandı.

Konferans, 19 ülkeden belirli ILO Sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin sonuçları kabul eden Standartları Uygulama Komitesi ’nin (CAS) raporunu kabul etti. Rapor’da, standartların uygulanmasında ağır sorunlar olduğunu belirten özel paragraflarda Belarus, El Salvador ve Zimbabve yer aldı. Konferans, hızla değişen çalışma yaşamında istihdam ve insana yakışır işi desteklemenin önemi üzerinde görüş birliğini ifade etti, hükümetlerin işçi ve işveren örgütleri ve paydaşlar ile birlikte Uluslararası Çalışma Standartları’na dayanan politika ve programları geliştirmesi, uygulaması, izlemesi ve gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal koruma hakkındaki tartışma, COVID-19’un etkisi ve çalışma yaşamında meydana gelen hızlı değişimlere odaklandı. Delegeler, çalışma yaşamındaki gelişmelere uyarlanmış evrensel, yeterli, kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal koruma sistemlerini oluşturmaya yönelik acil eylem çerçevesini ortaya koyan sonuç belgesini kabul ettiler.

Benimsenen eylemler, ulusal sosyal koruma politikalarını güçlendirme, finansman açıklarını kapatma, yönetişimi güçlendirme ve sosyal koruma sistemlerini kriz sonrasında ve çalışma yaşamının geleceği bağlamında uyarlamaya yönelik önlemleri içeriyor.

Delegeler ayrıca, Myanmar hakkında acil kararı kabul ettiler. Karar, ülkede demokrasinin restore edilmesi, sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi, keyfi gözaltına almalar ve insan hakları ihlallerine son verilmesi ve çalışma yaşamında temel ilkeler ve hakların restore edilmesi çağrısı yapıyor. Karar ayrıca, ILO Yönetim Kurulu’nun Myanmar’daki durumu izlemesi ve kararın uygulanmasını takip etmesini istiyor.

Konferans’ın ikinci bölümü bu yıl 25 Kasım – 11 Aralık tarihlerinde, eşitsizlikler ve çalışma yaşamı, beceriler ve yaşam boyu öğrenme konularında tematik tartışmaları içeren bir gündem ile yapılacak.

ITUC ETUC