Image Map

Eskişehir: “Kadın mücadelesinin köşe taşları”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Eskişehir’de “Kadın Mücadelesinin Köşe Taşları” başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği, KESK Şubeleri, TMMOB Temsilciliği ve Eskişehir-Bilecik Tabip Odası tarafından 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte genel başkanımızın yanı sıra TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Evrensel Gazetesi Yazarı Sevda Karaca da konuşmacı olarak katıldı.

Panelin basına yansımaları:  

Eskisehir Anadolu

Sözcü

Evrensel

ITUC ETUC