Image Map

ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN YASA TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ!

  • İŞÇİLERİN BEKLENTİLERİ İLE OYNAMAYIN, GELECEKLERİNİ KARARTMAYIN!
  • AKP HÜKÜMETİ TARAFINDAN MECLİSE SUNULAN TEKLİF VERİLEN SÖZLERLE, YAPILAN AÇIKLAMALARLA TABAN TABANA ZITTIR
  • BU TEKLİF HERKESİN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILMASINA VE CİDDİ HAK KAYIPLARINA YOL AÇAR
  • EMEKÇİLERİN ÜZERİNDEKİ AĞIR VERGİ YÜKÜ KALDIRILMALIDIR!
  • ASGARİ ÜCRET VE BÜTÜN ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE MAAŞLARININ ASGARİ ÜCRET KADAR KISMI VERGİDEN MUAF OLMALIDIR!

 

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun, bir grup AKP milletvekili tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklaması:

 

Asgari ücretten vergi istisnasının nasıl yapılacağında dair belirsizlik ve kaos sürüyor.

Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin 16 Aralık 2021 tarihinde yeni asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” demişti.

Ancak Çalışma Bakanı’nın bu açıklamasına ve kamuoyunun bu yöndeki beklentisine rağmen bir grup AKP milletvekili tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” bu taahhüdü ve beklentiyi boşa çıkaracak ve ciddi sorunlar içeren bir tekliftir.

Bu teklif ile vergi istisnasının sadece asgari ücret alanlara uygulanması öngörülüyor.

Asgari ücretin üzerinde ücret alanlardan vergi kesilmeye devam edilecek. Asgari ücret üstünde ücret alanlar için Asgari Gelir İndirimi (AGİ) uygulaması devam edecek.

Bu teklif yasalaşırsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıkladığının aksinde tüm ücretlerin asgari ücret kadar kısmına vergi istisnası uygulanmayacak.

Bu teklif yasalaşırsa asgari ücretli çalıştırma yoğunlaşacak, giderek herkes asgari ücretli olacak. İşverenler SGK, vergi ve damga vergisi maliyetlerine katlanmamak için işçileri asgari ücretten çalıştırmaya yönelecektir. Dahası bu durum kayıtdışı çalışmayı artırabilir.

Bu teklifin bir diğer tehlikeli yönü asgari ücrete yakın ücret alanların veya ilgili ayda asgari ücret dışında fazla mesai ve sosyal ödenek alanların da ciddi bir kayba uğrayacak olmasıdır. Bu durum fazla mesai ve sosyal ödeneklerin önemli bir bölümünün kesintiye gitmesi demektir.

Bu teklif kabul edilemez. Bu yasa önerisi derhal geri çekilmelidir. Sayın Bakan’ı yaptığı açıklamaya sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bu teklif kabul edilemez, derhal geri çekilmelidir. Yapılması gereken asgari ücretten ve tüm ücret ve maaşların asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamasıdır. Kamuoyuna yapılan açıklama, verilen söz budur.

DİSK olarak, tüm emekçilerin ve emeğin hakkını savunmaya ve omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.

ITUC ETUC