Image Map

Rusya Emek Konfederasyonu’nun (KTR) Ukrayna’daki son duruma ilişkin açıklaması

  • Uluslararası sendikal hareketin bir parçası olarak anlaşmazlıkların dünya barışına bağlılık temelinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çatışmanın yoğunlaşmasının ekonomi ve işçi hakları üzerinde büyük etkileri olacaktır. Askeri harekâtın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde durdurulması talep ediyoruz.-

Uluslararası sendikal hareketin bir parçası olan Rusya Emek Konfederasyonu (KTR), halklar arasında barışı sağlamak ve geliştirmekteki görevinin bilinciyle ve gerek Rusya gerekse Ukrayna ve tüm dünya emekçilerine yönelik sorumluluğu gereği, son dönemde yaşananlardan büyük rahatsızlık duymaktadır.

KTR olarak tüm anlaşmazlıkların ve çelişkilerin -ne kadar derin ve uzun süreli olursa olsun- iyi niyet ve dünya barışı ilkelerine bağlılık temelinde müzakerelerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Yüzyılı aşkın süredir işçi hareketinin küresel ve anti-militarist anlayışının ayrılmaz bir parçası olan bu bakış açısı, barışı sağlamakla görevli uluslararası kurum ve mekanizmaların kurulmasıyla hayata geçirilmiştir.

Askeri çatışmanın doğrudan bir sonucu olarak acı çekenlerin her iki taraftaki emekçi halklar olduğunu büyük bir üzüntüyle hatırlatmak istiyoruz. Çatışmanın yoğunlaşması, ülkelerimizin ekonomileri ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde yıkıcı bir şok ve işçilerin yaşam standartlarında bir düşüş tehdidi oluşturuyor. Bu durum işçilerin haklarına yönelik büyük bir ihlal dalgasının kapısını aralayacaktır.

Bu bağlamda Rusya Emek Konfederasyonu olarak, askeri harekâtın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde durdurulması talep ederken Rusya ve Ukrayna’nın çok uluslu halkları arasında barışçıl diyaloğun ve bir arada yaşamanın yenilenmesi ihtiyacına olan inancımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

ITUC ETUC