Image Map

110’uncu Uluslararası Çalışma Konferansı başladı

110’uncu ILO Konferansı İsviçre’nin başkenti Cenevre’de başladı. 27 Mayıs’ta başlayan konferans 11 Haziran’a kadar devam edecek ve çalışma hayatının küresel gündemleri tartışılacak. Konferans kapsamında “sosyal adalet”, “insanca iş” , “dayanışma ekonomisi”, “küresel istihdam stratejileri” ve “işçi sağlığı ve iş güvenliği” vb. konularda etkinlikler düzenlenecek. Konferans ayrıca ülkeleri ILO sözleşmelerine uyum açısından değerlendirecek.

Fiziksel toplantı ve etkinlikleri Birleşmiş Milletler genel merkezinde düzenlenen konferans bu yıl Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle hibrit olarak düzenleniyor. Toplantıları online olarak da takip etmek mümkün.

Bu yılki temel tartışma konularından biri “çıraklık” olacak. ILO, çıraklık konusunda uluslararası standartlar oluşturmak için hazırlıklar yapacak. Konferansta ayrıca 1998 tarihli “ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi”ne yönelik düzenlemeler tartışılacak. Bildirgeye işçi sağlığı ve iş güvenliği konulu yeni maddeler eklenmesi bekleniyor.

Konferans’ın ardından, 13 Haziran’da ILO Yönetim Kurulu toplanacak ve yeni dönemin hazırlıklarını görüşecek. Togo eski Başbakanı Gilbert Houngo ILO genel direktörü olarak görevi devralacak. ILO İşçi grubunun da desteğini alarak seçilen Houngo bu görevi yürüyecek ilk Afrikalı olacak.

“Barış sosyal adalete, sosyal adalette barışa bağlıdır”

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, 110. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın açılış töreninde barış ve sosyal adalet arasındaki bağlantıya vurgu yaptı. Ryder, “Kalıcı barış sosyal adalete, sosyal adalet de barışa doğrudan bağlıdır. Savaşa başvuranlar sosyal adaleti reddederler. Sosyal adaleti engelleyenler de barışı tehlikeye atarlar” dedi.

Ryder ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her üç milyon işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak ILO’nun çalışmadan kaynaklı hastalıklar ve yaralanmalar konusunda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Arjantin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Claudio Moroni konferans başkanlığına, Brezilya’dan Alexandre Furlan işverenler ve Peru’dan Paola del Carmen Egúsquiza Granda da işçiler adına başkan yardımcıları olarak seçildi.

Konferans açılışında işçi grubu adına konuşan Catelene Passchier, “2022 yılında, varoluşsal tehditler veya nükleer savaş, iklim değişikliği, küresel salgınlar ile birlikte toksik bir yaşam ortamı yaratan yoksulluk ve eşitsizlik, aşırıcılık, milliyetçilik, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve demokratik alanın daralması ile karşı karşıyayız” dedi.

ITUC ETUC