Image Map

Mülteciler, Göç ve Göçmen Emeği Sempozyumu 19 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşti

DİSK Göçmen İşçiler Dairesi’nin düzenlediği “Mülteciler, Göç ve Göçmen Emeği Sempozyumu” 19 Haziran 2022 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleşti.

Sempozyumda ilk olarak DİSK Yönetim Kurulu üyesi, Göçmen İşçiler Daire başkanı Seyit Aslan sempozyumun içeriği ve amaçları ile ilgili bilgi verdi.  Seyit Aslan konuşmasında, “Türkiye’de yaşayan milyonlarca göçmenin çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar sürüyor… Biz de bugün üç faklı başlıkta göçmen meselesini ayrıntılı olarak konuşacağız” dedi

Sempozyumun açılık konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Göçmen emeği tartışmaları son yıllarda yoğunlaşarak gündemimize girdi. Belki de bir özeleştiri yaparak başlamak gerekirse sendikal hareket bu tartışmaların içerisine girmek açısından geriden geliyor. Bu yüzden bu sempozyum, konuşulacaklar ve bunların alana yansımaları açısından oldukça önemli. Tüm dünyada emperyalistlerin yürüttüğü ve kışkırttığı savaşlar ve kapitalist sistemde artan eşitsizlikler nedeniyle milyonlarca insan yerinden yurdundan ediliyor. Hem emperyalistler, hem iktidarlar hem de sermaye doğrudan nedeni olduğu bu insanlık krizini bir fırsata çevirmek istiyor. Emperyalist projelerin kışkırttığı savaşlar ve bu savaşların sonucu olan göçler fırsata çevriliyor. AB ile yapılan geri kabul anlaşması da bunun somut örneklerinden bir tanesi. Gerek üyesi olduğumuz ETUC gerekse konfederasyonumuz bu anlaşmanın utanç verici olduğunu, kirli bir anlaşma olduğunu ilk günden beri söyledi, söylemeye devam ediyor. Maalesef insan hayatı pazarlık konusu yapılamaz diyen işçi sınıfının sesine kulak verilmedi.  Öte yandan gelen milyonlarca insana mülteci statüsü verilmedi, geçici sığınma gibi bir statü icat edilerek temel hakları iktidarların iki dudağı arasına bırakıldı.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında DİSK’in göçmen emeğinin sömürüsüne karşı temel hareket noktasının “eşitlik” olduğunun altını çizdi.

Sempozyumda “Türkiye’de siyasi tartışmalar ve uluslararası ilişkiler bağlamında göç, göçmenler ve mülteciler”, “Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak göçmen ve mülteci işçiler, çalışma koşulları ve ortak mücadelenin imkanları” ve “Mülteciler ve bir arada yaşamanın koşulları” başlıklarının konuşulduğu üç oturumda gerçekleşti.

Sempozyumun kayıtlarına facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

I. Oturum: “Türkiye’de siyasi tartışmalar ve uluslararası ilişkiler bağlamında göç, göçmenler ve mülteciler”

II. Oturum: “Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak göçmen ve mülteci işçiler, çalışma koşulları ve ortak mücadelenin imkanları”

III. Oturum: “Mülteciler ve bir arada yaşamanın koşulları”

ITUC ETUC