Image Map

6331 Sayılı Yasa’nın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyum, 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Kongre Kültür Merkezi Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleşecek.

 Program

I. GÜN (11 Kasım 2022 Cuma)
09:30-11:00 Programın Tanıtılması ve Açılış Konuşmaları

Dr. Metehan Akbulut – Açılış ve Programın tanıtılması
Numan Özcan – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü
Adnan Serdaroğlu – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Şükran Kablan Yeşil – Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Av. Erinç Sağkan – Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Dt. A. Tarık İşmen – Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
Emin Koramaz – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı – Türk Tabipleri Birliği (TTB)

11:00-11.15 Ara 

11:15-13.00 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ekonomi Politiği

Moderatör: Ayhan Yüksel

Konuşmacılar:
6331 Sayılı Yasa: neo-liberalizmin kuralları – Dr. Nail Dertli
Türkiye’de birikim rejimi ve İSİG- Tevfik Güneş
İşçi sağlığı ve güvenliği alanın piyasalaşması ve OSGB’ler – Deniz İpek
İş cinayetleri ve hukuksal süreçler – Av. Murat Özveri

13:00-14.00 Yemek arası

14:00-15.30 İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Yaşanan Sorunlar ve Nedenleri

Moderatör: Cemalettin Sağtekin

Konuşmacılar:
İş güvenliği uzmanlarının çalışma koşulları ve iş güvencesi – Aytekin Taşdemir
İşyeri hekimleri ve çalışma koşulları ve iş güvencesi- Dr. Celal Mestçioğlu
Kamuda işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri – Dr. Özgür Bilek
Kamunun görev ve denetimlerindeki sorunlar – Mehmet Tekelioğlu

15.30-15:45 Ara

15:45-17:30 Salgınlar Çağında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Moderatör- Dr. Buket Gülhan

Konuşmacılar:
Kapitalizm/Pandemi/İklim/Krizler işçi sağlığı ve iş güvenliğinde neleri değiştirdi? Gelecekte bizleri neler bekliyor? – Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
Türkiye’de pandemi döneminde işçi sınıfının durumu – Deniz Beyazbulut
Pandemin yükü kadınların omuzunda – Dr. Vahide Bilir
Pandemide sağlık emekçileri – Eylem Kaya Eroğlu

 II. GÜN (12 Kasım 2022 Cumartesi)

09:30-11:00 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanının Gündem ve Mücadele Alanları

Moderatör: Üzeyir Ataman

Konuşmacılar:
Meslek hastalıkları – Dr. Ahmet Tellioğlu
İş Kazaları, Yaralanmalar, Ölümler – Beste Ardıç Arslan
Çevre/Halk/İşçi sağlığı zinciri – Aslı Odman
İş cinayetleri çalışma acısı – Uğur Şahin Umman

11:00-11.15 Ara

11.15-12.45 İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Nasıl Bir Mücadele?

Moderatör- Dr. Celal Emiroğlu

Konuşmacılar;
Gelecekte bizi bekleyen sorunlar ve nasıl bir mücadele? – Dr. Ertuğrul Oruç
İşçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinde örgütlenme potansiyeli – Ertuğrul Bilir
Türkiye için işçi sağlığı modeli/sistemi – Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde sendikalar/Meslek örgütleri/Dernekler/Siyasal örgütler – Prof. Dr. Mehmet Zencir

 12:45-13.30 Yemek Arası

 13:30-17:00 Nasıl Bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi/modeli (FORUM)

Moderatörler: Bedri Tekin, Dr. Metehan Akbulut

ITUC ETUC