Image Map

İstanbul’da 1 Mayıs çağrısı

“Emek Bizim, Gelecek Bizim” sloganıyla örgütlediğimiz 1 Mayıs 2023 Birlik Mücadele ve Dayanışma günü İstanbul programını açıkladık, 1 Mayıs bildirilerimizi dağıttık.

18 Nisan 2023 Salı günü  saat 12:00’de Beşiktaş Barbaros Meydanındaki basın açıklamasına, 1 Mayıs 2023 Tertip Komitesi, DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sendikalarımızın yöneticileri, 1 Mayıs katılımcısı kurumların temsilcileri ve çok sayıda işçi, emekçi katıldı. Burada yapılan açıklamada ve sonrasındaki bildiri dağıtımıyla İstanbul’da 1 Mayıs’ta Maltepe Meydanı’nda buluşma çağrısı yapıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Barbaros Meydanı’nda yaptığı açıklamada ülkemizin içinden geçtiği tarihsel anda 2023 1 Mayıs’ının yeni bir başlangıç olacağına işaret ederek, “Geleceğe dönük umutlarımızı, nasıl bir ülkede ve dünyada yaşamak istediğimizi, bu konudaki kararlılığımızı ve irademizi, bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, emekçileri, kadınları, gençleri, çocukları olarak hep birlikte meydanlarda ifade edecek” dedi.

KESK, TMMOB ve TTB adına yapılan konuşmaların ardından Beşiktaş’ta 1 Mayıs bildirilerimiz dağıtılarak “yeni bir başlangıç için” 1 Mayıs meydanlarında buluşma çağrısı yapıldı.

Bildiriyi görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

ITUC ETUC