Image Map

“Vergide Adalet” afiş ve bildirilerimiz çıktı!

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ!

Biz işçiler, emekçiler, emekliler yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her yoksullaşıyoruz.

Gelir dağılımı hızla bozuluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nu verilerine göre, milli gelirde emeğin payı 2016’da yüzde 36 iken 2022’de 10 puan gerileyerek yüzde 26’ya düştü. Düşük ücretlerle, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerle sömürü her gün biraz daha katmerleniyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor.

İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi vergilerle geri alınıyor.

Zenginin de fakirin de, işçinin de patronun da aynı oranda ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler Temmuz ayında artırıldı. Bu adaletsiz vergiler devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşıyor.

Dolaysız vergiler, yani gelirlerden alınan vergiler de adaletsiz. İşçiler ücretlerini almadan peşin peşin gelir vergisi öderken zenginlere, patronlara vergi afları geliyor. Bir kararname ile yandaş şirketlerin vergileri sıfırlanıyor.

Bu da yetmiyor, vergi dilimleri bilerek düşük belirleniyor. Bu sayede ücretiyle geçinen bizler, yıl içerisinde sanki zenginleşmişiz gibi üst vergi dilimine geçiyoruz. Ocak ayında 1.300 TL vergi ödeyen bir çalışan ekim ayında 3.500 TL vergi ödüyor.

Yüksek enflasyon dönemlerinde ülkeyi yönetenlerin görevi işçilerin, emekçilerin, emeklilerin alım gücünü korumaktır; gelirde ve vergide adaleti sağlamaktır. DİSK olarak yıllardır “Vergide Adalet, Gelirde Adalet” mücadelesi veriyoruz. Vergide adalet için alınması gereken acil önlemlere dair yasa teklifimizi TBMM’ye sunduk.

Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni şarttır. Gelirde adalet için vergide adalet için TBMM gereğini yapmalıdır!

ASGARİ DEĞİL İNSANCA YAŞAM VE VERGİ ADALETİ İÇİN!

1- Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.

2- Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır.

3- Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır.

4- İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlanmalıdır.

5- Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.

Vergide Adalet afişini indirmek için tıklayınız.

Vergide Adalet bildirisini indirmek için tıklayınız

ITUC ETUC