Image Map

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü için hazırladığımız afiş, bildiri, pankart ve sosyal medya görsellerimiz

BİLDİRİ 

AFİŞ 

PANKART 

SOSYAL MEDYA GÖRSELLERİ 

ITUC ETUC