Image Map

DİSK-AR’dan yeni kitap: Türkiye’de Emeğin Durumu

DİSK-AR’dan Yeni Kitap: Türkiye’de Emeğin Durumu Emek Araştırmaları (2020-2023)

DİSK-AR tarafından hazırlanan Türkiye’de Emeğin Durumu-Emek Araştırmaları (2020-2023) yayımlandı. 9-11 Şubat 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen DİSK 17. Genel Kurulu kapsamında hazırlanan  ve  hem fiziki hem dijital olarak basılan kitap, çevrimiçi (online) olarak erişime açıldı. Kitabın fiziki baskısına erişmek isteyenler bizzat DİSK Genel Merkezi’nden veya [email protected] adresinden talep ederek kitabı ücretsiz olarak edinebilirler.

Emek Araştırmaları (2020-2023)’na e-kitap olarak erişmek için tıklayınız.

Kitap DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarının bir bölümünü kapsamaktadır. İlkini Eylül 2019’da yayımladığımız Emek Araştırmaları 2016-2019 kitabı bu dönemde yapılan araştırma çalışmalarından oluşmuştu. Emek Araştırmaları kitabımızın ikincisi ise DİSK-AR’ın her ay düzenli yayımladığı ve gelenekselleşen araştırma bültenlerinin ve raporlarının yanı sıra çalışma hayatının güncel konularını öne çıkaran tematik araştırmalara yer vermektedir.

Çeşitli tematik başlıklar altında emeğin durumunu ele alan kitapta asgari ücret, gelir dağılımı ve bölüşümü, işsizlik sigortası fonu, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sendikalaşma, vergi, emeklilerin durumu, enflasyon, işsizlik ve istihdamın görünümü, kıdem tazminatı, özelleştirme ve Covid-19 salgını ile ilgili bölümlere yer verilmiştir. Kitaptaki tematik başlıklar çalışma hayatının güncel sorunlarından oluşmaktadır.

Prof. Dr. Aziz Çelik editörlüğünde hazırlanan kitabın araştırma çalışmaları DİSK-AR uzmanları Deniz Beyazbulut ve Zeynep Kandaz tarafından yürütüldü. Araştırmanın kapak tasarımı İnan Dağdelen tarafından yapıldı. DİSK-AR tarafından hazırlanan bu yayın ile güncel ve döneme ayna tutan tematik araştırmaları toplu olarak bu kitapta görmek mümkün oldu. Bu kapsamlı çalışmanın emeğin güncel konularını anlamak hususunda hem bilim dünyasına hem de sendikal kadrolara veriler sunacağını ve emek politikalarının oluşturulmasında önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz.

ITUC ETUC