Image Map

Demokrasi Şimdi, Taksim Şimdi!

DİSK Yönetim Kurulu 2 Nisan 2024 Salı günü DİSK Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla 1 Mayıs 2024 kararını kamuoyuna duyurdu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun okuduğu basın açıklamasının tam metni:

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü!

2024 1 Mayıs’ında da işçiler, hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden işçiler dünyanın dört bir yanında meydanlarda buluşacak.

Yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan ve yok sayılan milyonlar olarak, 1 Mayıs alanlarında kendimizi ifade edecek, taleplerimizi, umutlarımızı ve tepkilerimizi dile getireceğiz, alanlarda meydanlarda olacağız.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs’ı ülkemiz için önemli bir dönemeçte kutlanacak.

Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların hesap sorma ve değiştirme iradesini güçlü bir biçimde ortaya koyduğu, siyasi iktidarın yoksullaştırıcı ekonomi politikalarına ve hukuksuzluklarına dur dediği bir dönemde 1 Mayıs’a gidiyoruz…

Emek ve Demokrasi mücadelemizin yeni bir dönemini 1 Mayıs meydanlarından başlatacağız.

Ekmeğimizin her gün ama her gün küçüldüğü; gelirde, vergide ve ülkede adaletsizliklerin arttığı; hak ve özgürlüklerimizin alabildiğine kısıtlandığı bu süreçte, hükümetin yoksullaştırıcı ekonomik programına, seçimden sonra uygulayacağını ilan ettiği acımasız kemer sıkma politikalarına, tüm haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı itirazlarımızı şimdi de1 Mayıs meydanlarına taşıyacağız!

Ülkemizde güçlü bir tarihi olan 1 Mayıs’ı işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğiz.

 

Ekmek için 1 Mayıs’a!

Yüksek enflasyon yüzünden her gün ama her gün yoksullaşıyoruz.

Tüm dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye gıda enflasyonunda açık ara birinci.

Bankalar, holdingler, şirketler karlılık rekorları açıklarken bizler yoksullaşıyoruz.

Çalışanlar açlık sınırının bile altındaki asgari ücrete mahkûm ediliyor. Emeklilere bir asgari ücret bile çok görülüyor.

Bu da yetmezmiş gibi vergi yükü hep işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında. Sermaye ise keyfine göre vergi veriyor bir gecede vergileri sıfırlanıyor, affediliyor.

Yetmiyor! Zaten kuşa döndürdükleri kıdem tazminatımıza bile göz dikiyorlar.

Oysa biz çok çalışıyoruz, çok üretiyoruz. Dünyanın en uzun çalışma saatleri Türkiye’de. Üstelik iş cinayetleriyle, meslek hastalıklarıyla cebelleşiyoruz.

Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında. Ancak bu böyle gitmez!

 

Adalet için 1 Mayıs’a!

Mücadelemiz sadece ekmek mücadelesi değil!

Demokrasi işçinin ekmeğidir, hukuk ve adalet işçinin güvencesidir.  O yüzden 1 Mayıs’ta hukuk ve adalet için mücadele ediyoruz.

Adaletin ve hukukun olmadığı yerde haklarımızı demokratik yollarla savunmamız engellenir!

Adaletin olmadığı yerde hak yiyenden, yolsuzluk yapandan, suçlulardan hesap sorulmaz!

Gelirde, vergide ve ülkede adalet olmadığı içindir ki ülkemizde yoksul her gün yoksullaşırken, zengin servetine servet katmaktadır.

O yüzden 1 Mayıs 2024’te Anayasa’mızda tanımlanan demokratik laik sosyal hukuk devleti için mücadele ediyoruz.

Gün gelir, hukuk gelir ve zorbalar kalmaz gider”!

 

Hürriyet için 1 Mayıs’a!

Ülkemizde tüm hak ve özgürlükler gibi örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hak arama özgürlüğü de büyük bir baskı altında. Sendikalaşma, ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları başta olmak üzere temel hak ve hürriyetler baskıcı otoriter rejim altında kullanılmaz hele getirildi.

Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz.

Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, insanca yaşamak istiyoruz!

Ve Ülkemizin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarında birleşme zamanıdır diyoruz!

 

Değerli Basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarımız, şu an işyerlerinde, tezgâh başlarında, evlerinde bizi izleyen tüm sınıf kardeşlerimiz…

Ülkemizde 1 Mayıs’ların, bir simgesi var… işçilerin emekçilerin mücadelesinin ve geleneğinin, emeğe saygının bir simgesi var: TAKSİM MEYDANI!

Taksim Meydanı 1977’den beri yüreğimizdeki yaradır; yeniden yasaklandığı 2013’ten beri en büyük hasretimizdir…

Bu yıl, 2024 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim’de coşkuyla kutlama hakkı vardır.

Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın kullanımı, 2013 yılından beri keyfi biçimde engellenmektedir.

Son olarak, geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi tarihsel bir karar verdi.

Kararları herkes için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararını verdi ve bu karar kesin: 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bu hakkı engellemek hukuk dışıdır.

Bizlerin 1 Mayıs’ta Taksim’de olmasını engellemek hukuk tanımazlık olur, Anayasal düzene karşı bir suç olur.

Anayasa’nın tanınmadığı yerde ekmek olmaz, adalet olmaz, hürriyet olmaz. Anayasa’nın tanınmadığı yerde Cumhuriyet olmaz, demokrasi olmaz, çocuklarımızın geleceği olmaz.

Anayasa Mahkemesi kararlarına, Anayasaya ve Anayasal düzene sahip çıkmak, dün olduğu gibi bugün de, öncelikle işçi sınıfının görevidir.

O yüzden 2024 1 Mayıs’ında Taksim’de olmak ekmeğimize sahip çıkmaktır, adalete ve hürriyete sahip çıkmaktır, Cumhuriyet’e demokrasiye sahip çıkmaktır ve en önemlisi ülkemize sahip çıkmaktır.

Ayrıca, Üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC 4 Mart’ta tüm dünyada kapsamlı bir “Demokrasi” kampanyası başlattı. Demokrasi kampanyası dünya genelinde sendikaların kolektif gücünü bir araya getirerek demokratik değerleri ve işçi haklarını savunmayı hedefliyor

Bizler de DİSK olarak “demokrasi işçinin ekmeğidir” diyerek işyerinde, toplumda ve dünyada demokrasiyi ve aslında yeni bir toplumsal düzeni inşa etmeyi hedefleyen bu kampanyanın aktif bir parçası olacağız.

Taksim’in 1 Mayıs’ta işçilere kapatılması, tüm antidemokratik uygulamaların ve hukuksuzlukların simgesi haline gelmiştir. Taksim’in özgürleştirilmesi ülkemizde bir demokrasi meselesidir. Bu nedenle işçi sınıfının dünya çapında yürüttüğü “Demokrasi” kampanyasına bizler 1 Mayıs’ta Taksim’de olma irademizi büyüterek güç vereceğiz.

Dünyanın dört bir yanında hakları için ve demokrasi için mücadele eden işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların sesleri ve temsilcileri 1 Mayıs’ta bizimle olacak.

1 Mayıs 2024’te şimdi demokrasi zamanı, şimdi Taksim zamanı diyoruz!

1 Mayıs 2024’te DEMOKRASİ ŞİMDİ, TAKSİM ŞİMDİ diyoruz!

Kararımız kesindir: Bizler İstanbul’da 1 Mayıs sabahı bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla yüzümüzü Taksim’e dönecek ve yürüyeceğiz.

Türkiye işçi sınıfı işine, aşına, ekmeğine, hakkına, hukukuna sahip çıkma iradesini 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyerek gösterecek.

 

Taksim 1 Mayıs alanıdır!

Taksim ekmektir, adalettir, hürriyettir!

Taksim memlekettir!

Ekmek, adalet, hürriyet ve memleket için şimdi birlik olma zamanı!

Şimdi mücadele zamanı!

Şimdi dayanışma zamanı!

Yaşasın 1 Mayıs!

ITUC ETUC