Image Map

Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun DİSK Yönetim Kurulu adına, Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin açıklaması:

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının seçme ve seçilme hakkının gaspı anlamına gelen kayyum uygulamaları devam ediyor.

Demokrasilerde halkın seçtiği yerel yöneticiler ancak halkın iradesiyle görevden alınabilir.

Devam eden yargı süreci belediye meclislerini de yok sayarak seçilmişin yerine “memur” atanmasını haklı kılmaz.

Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalara, evrensel hukuka ve temel insan haklarına aykırı bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

31 Mart seçimleri öncesinde aday olması önünde hiçbir hukuki engel olmayan, adaylığı seçim kurullarınca onanan Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanması seçme ve seçilme hakkına yapılmış ağır bir saldırıdır. Demokrasilerde, seçimle gelen seçimle gitmelidir.

ITUC ETUC