Image Map

ILO Konferansı'nda Türkiye Masada

Bu hafta Cenevre’de yapılan ILO Konferansı’nda Türkiye örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkına saygı göstermediği için masaya yatırıldı.

 

Merkezi Brüksel’de olan Uluslararası Tekstil, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Neal Kearney, hükümetin işçilerin haklarını korumak görevinden adım adım el çektiğini anlatan bir kaç olayı örnek olarak sundu.

 

Neal Kearney “Geçtiğimiz Cuma Numaş İplik Fabrikası’nda çalışan 174 işçiden 110’u DİSK Tekstil’e üye oldu. Aynı gün 110’u da kovuldu. Hükümet neredeydi?” şeklinde konuştu.

 

Kearney, “…ve yine INTEK konfeksiyon fabrikası birkaç hafta önce işçiler sendikalaştığı için dikiş bölümünü kapatırken neredeydi?”

 

“…ve hükümet, METRACO tekstil işvereni sendikaya karşı bir yok etme kampanyasına kalkıştığında neredeydi? Sendika üyeleri taciz edildi ve korkutuldular ve hatta kendi evlerinin önünde şirketin grevcilere karşı şiddet uygulamak üzere kiraladığı adamlar tarafından tehdit edildiler. Yerel polis ise sendika üyelerini üyelikten vazgeçirme çabalarına başkanlık etti” diyerek sözlerini sürdürdü.

 

Örgütlenme hakkının uygun şekilde çalışma ve olgunlaşmış endüstri ilişkileri için temel nitelikte olduğunu söyleyen Kearney sözlerine şu şekilde devam etti: “İşçilerin kendi seçtikleri bir sendikaya üye olma ve işverenle pazarlık yapma hakkı, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, ayrımcılık, yoksulluk seviyesinde ücretler, aşırı uzun çalışma saatleri, sağlıksız ve güvensiz işyerleri ve iş güvencesizliği de dahil olmak üzere büyük işçi hakkı ihlalleriyle baş etmenin anahtarıdır.”

 

Kearney “Fakat örgütlenme özgürlüğü o kadar temel bir öneme ve kudrete sahiptir ki, işyerindeki adaletsizlikleri toplu eylemin şeffaflığıyla gözler önüne serer ve bu inatçı işverenleri ve çürümüş politikacıları ve yetkilileri öfkelendirir” dedi.

 

Kearney, Türkiye hükümetinin sendikal hakların önündeki engelleri kaldırmak için gerekeni acilen yapması gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.  

 

 

Uluslararası Tekstil, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Federasyonu 110 ülkedeki 220 üye kuruluşu ve 10 milyon üye işçiyi bir araya getiren küresel bir sendika konfederasyonudur.

 

Daha fazla bilgi ve iletişim için:

 

Neal Kearney (Genel Sekreter) R11; cep telefonu: 32-475932487      

    ITGLWF sekreteryası telefonu:  32-02-5122606

   Fax: 32-02-5120904

  e-posta: [email protected]

              [email protected]

             www.itglwf.org

ITUC ETUC