Image Map

Yoksulun enflasyonu iki haneli!

  

DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) gelir ve harcama gruplarına göre enflasyon oranlarını açıkladı. Birleşik Metal-İş’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları üzerinden yaptığı çalışmada, geçtiğimiz ay ekonomide yaşanan dalgalanma ve döviz fiyatlarındaki artışın enflasyonu körüklerken, dar gelirlinin eflasyonunun iki haneli günlere geri döndüğünü belirtti. Yıllık enflasyon TÜFE için yüzde 9,86 olarak açıklanırken, araştırmada, “En yoksul yüzde 20’lik dilim için ise bu oran yüzde 10,7’yi buldu” denildi.

EN BÜYÜK PAY GIDA HARCAMASI
Araştırmaya göre, TÜFE yıl başından bu yana en fakir yüzde 20’lik dilim için yüzde 4,88 düzeyinde gerçekleşirken, en zengin yüzde 20’lik dilim içinse yüzde 4,24 oldu. Mayıs ayında ise TÜFE bir önceki aya göre en yoksul yüzde 20 için yüzde 1,41, en zengin yüzde 20 için yüzde 1,84 arttı. Geçen yılın mayıs ayından bu yana TÜFE ise en yoksul dilim için yüzde 10,70’i bulurken, en zengin dilim için yüzde 9,74 olarak gerçekleşti.

Sendikadan yapılan açıklamada, gelir gruplarına göre enflasyon farkının, gelir düzeyine göre tüketim tercihlerindeki değişimden kaynaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Yoksul kesimin harcamaları içinde en büyük pay, kira ve gıda harcamalarından oluşur. Gelir arttıkça, kira harcaması ortadan kalkar, gıdanın da toplam harcamalar içindeki payı düşür. Dolayısıyla gıda ürünlerinde gerçekleşen bir artış, en yoksul yüzde 2o’nin enflasyonunu daha çok etkilemektedir. Benzer bir biçimde eğitim, eğlence, kültür vb. hizmetlerin fiyatlarında yaşanan artış en zengin yüzde 20 açısından daha önemli görünmektedir.”

ÜCRETLERE BASKISI
Birleşik Metal İş Sendikası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, enflasyon verilerinin emekçilerin ücretlerini baskı altında tutmanın bir aracı olarak kullanıldığı da ifade edilerek, enflasyona endeksli ücret artışlarının yoksulluğun kalıcılaşması sonucunu doğurduğu belirtildi. Son 1 ayda ekonomik alanda yaşanan dalgalanmanın, Türkiye’yi yüzde 2o’Iere varan oranlarda yoksullaştırdığı-nın hatırlatıldığı açıklamada, “Enflasyon rakamlarının hedeflenen orana ulaşamayacağı artık en yetkili ağızlardan itiraf ediliyor. Oysa hükümetin koyduğu enflasyon hedefi, emekçilerin ücret artışlarında gündeme getirildi. Emekçilerin reel ücretlerindeki gerilemenin dolayısıyla yoksullaşmanın sorumluluğu IMF güdümlü politikalarla halkı yoksulluğa sürükleyen AKP hükümetinindir” denildi.

ITUC ETUC