Image Map

ITUC, Sosyal Foruma Çağırıyor

7. Dünya Sosyal Forumu, Narobi/Kenya’da  20-25 Ocak 2007 tarihleri arasında gerçekleşiyor.Sendikaların katılımı bizim için çok önemlidir.

Faaliyetler açısından öncelikli 9 amacımız aşağıdadır:

  1. Dünyada barış, adalet, ahlak inşa etmek ve farklı inançlara saygı duymak
  2. Dünyayı çok uluslu ve finansal sermayenin baskısından kurtarmak
  3. İnsanlığın ortak mallara evrensel ve sürdürülebilir erişimini garanti altına almak
  4. Bilgiyi demokratikleşmek
  5. İtibarı, farklılığı savunmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini garanti altına almak ve ayrımcılığın her türlü şeklini ortadan kaldırmak
  6. Ekonomik, sosyal ve kültürel hakları  özellikle gıda, sağlık, eğitim, barınma, istihdam ve insanca iş haklarını garanti altına almak
  7. Halkların özgür iradesine dayalı bir dünya yaratmak
  8. İnsan merkezli ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmek
  9. Halkın kararlara katılımının olduğu gerçek demokratik siyasal yapılar ve kurumlar ve kamusal işlere ve kaynaklar üzerinde kontrol mekanizması yaratmak

İnsanca işin öncelikli amaçlar arasında yer almasında bölgesel örgütlerimizin ve diğer sendika örgütlerinin lobi faaliyetlerinin büyük katkıları vardır.

 

Forum içerisinde çok sayıda örgütlerin kendilerinin örgütlediği faaliyetlerde olacak. DSF tarafından düzenlenecek olan faaliyetler özellikle Afrika üzerinde konulara odaklanacaktır. Özellikle 24 Ocak günü ise var olan kampanyalara ve toplumlar arası sinerji yaratmaya odaklanacak.

 

Sendikaların katılımı:

 

ITUC, Nairobi’de gerçekleşecek olan foruma ETUC ve Dayanışma, Sosyal Uyarı ve Küresel İlerici Forum ile birlikte yürüttüğü “İnsanca iş, İnsanca yaşam” kampanyası altında katılacaktır.  

 

21 Ocak günü bu kampanyanın açılışını yapacağız. Ardından Sendikal Forum tarafından düzenlenen Afrika’da ve dünyanın geri kalanında insanca iş kampanyasındaki gelişmelerin tartışılacağı bir faaliyet yapılacaktır.

 

21 Ocak’ta düzenlenecek bu faaliyete katılmayı düşünüyorsanız, başka bir plan yapmamanızı öneriyoruz.

 

Ayrıca, ITUC “İnsanca iş, insanca yaşam” kampanyası çerçevesinde diğer partnerleri ile 2 atölye çalışması düzenleyecektir. İlki 22 Ocak Pazartesi günü “İnsanca iş, göç ve kalkınma” üzerine , ikinci ise 23 Ocak Salı günü “İnsanca iş ve çokuluslular” üzerine olacaktır.

 

Son olarak, DSF’ye katılımımızla ilgili olarak, yürüttüğümüz işte görünürlüğümüzü göstermek ve sendikal mesajımızı vermenin yanında, diğer toplum örgütleri ile aramızda bir sinerji oluşturmak ve forumun öncelikli 9 amacına dahil olmanın da önemli olduğu düşünüyoruz. Bu nedenle sizlere, sendikalar tarafından düzenlenen faaliyetlerle forumdaki diğer atölye çalışmalarına katılımda bir denge sağlamınızı öneriyoruz.

Faaliyetler için kayıt:

 

Faaliyetler için direk olarak DSF’nin web sitesinden kayıt yaptırmanız gerekmektedir (www.wsf2007.org) ve tüm katılımcıları aynı yerde toplayabilmemiz için ve aynı anda birden fazla faaliyetimizin olmaması için yapacağınız planların birer kopyasını bize de göndermeniz önemlidir.

 

Onaylandığı taktirde, her atölye çalışmasında gönüllü çevirmenler olacaktır. Ocak ayında sizleri Nairobi’de görmek dileğiyle

 

Saygılarımla,

Guy Ryder Genel Sekreter

 

 

ITUC ETUC