Image Map

DİSK ARŞİVİ

DİSK’İN 40 YILLIK MARATON KOŞUSUR30;

 

12 Eylül askeri darbesi sırasında baş hedef kurum seçilen DİSK ve üyesi sendikalar basıldı, eşyalarına ve belgelerine saygısızca, dikkatsizce, hunharca el kondu. Bunların bir kısmı mahkemelere taşındı.

 

11 yıl süren hukuk dışı askeri yargılama sonunda DİSK beraat edince, DİSK ve üye sendikaların acayip “kayyım”larının ellerindeki, başta Anayasa Mahkemesi’nin şimdiki binası olmak üzere mülkleri, eşyaları ve belgeleri geri verilirken herşey darmadağınık idi. Başta Abdullah Baştürk olmak üzere o dönemin DİSK yöneticileri DİSK arşivini olabildiğince düzenli hale getirdiler. Şimdi bu arşivin en önemli parçası olan 12 Eylül 1980’e kadarki bölümünü digital olarak tüm dünyanın kullanımına açıyoruz.

 

Kırk yıllık DİSK’in alnı hep ak oldu. Hukuk dışı biçimde yargılanmadan önce de, yargılanırken de, şimdi deR30;

 

Arşivler tüm kurumların bellekleridir. Geçmiş okunmadan bugünü algılamak ve yarını korumak zordur.

 

Türkiye’mizde ise bellek düşmanlığı, kolayca unutmak, neredeyse gelenek haline gelmiştir. Sıkıyönetim marifetleriyle onlarca kurumun, kişilerin arşivleri yakıldı, SEKA’ya gönderildi. Örneğin TC Cumhuriyet Senatosu’nun arşivi gitti. İçlerinde siyasi partilerin de bulunduğu çok sayıda sendika, dernek, vakıf gibi kuruluşların arşivleri kağıt hamuru yapıldı.

 

DİSK olarak bu konuda bir İLK’e imza atıyor, kurtardığımız, gözbebeğimiz gibi koruduğumuz arşivimizi halka açıyoruz. Açarken de, Türkiye’de siyasal yaşamımızın daha demokratik, daha katılımcı, daha şeffaf olması yolunda başta devlet ve siyasi partiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların, tüm arşivlerini kamuoyunun kullanımına açmaları çağrısında bulunuyoruz.

 

DİSK örgütsel saydamlık yolunu açıyor. Bu yolun Türkiye sosyal ve siyasal tarihinde bir köşetaşı olmasını istiyoruz.

 

DİSK arşivinin tasnifini ve digital ortama taşınmasını Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı TÜSTAV gerçekleştirdi. Bu anlamda TÜSTAV’a ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

 

AŞAĞIDA YER ALAN ARŞİV BELGELERİNE TÜSTAV’DAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Taksim, Kocatepe Mah. Feridiye Cad. No:20 – İstanbul

Tel: (+90) 212 237 98 92; Faks: (+90) 212 237 98 93

DİSK ARŞİVİ:

01. ARAŞTIRMA DAİRESİ

02. BASIN YAYIN VE TANITIM DAİRESİ

03. BAŞKANLAR KONSEYİ

04. DIŞ İLİŞKİLER

05. EĞİTİM DAİRESİ

06. EMEKLİ SORUNLARI

07. GENEL BAŞKANLIK

08. GENEL KURUL

09. GENEL SEKRETERLİK

10. GENEL YÖNETİM

11. HUKUK

12. KADIN

13. KADIN İŞÇİLERİN SORUNLARI

14. KAYYIM

15. KOOPERATİF İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16. MALİ İŞLER

17. ONUR KURULU

18. ÖRGÜTLENME DAİRESİ

19. PERSONEL

20. SIKIYÖNETİM

21. SİYASAL-SOSYAL

22. SOSYAL HİZMET

23. TOPLUSÖZLEŞME

24. YÜRÜTME

ITUC ETUC