Image Map

Tek derdimiz emekten yana sol bir iktidar seçeneğidir!

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin  bir gazete de çıkan haberle ilgili olarak kamuoyuna yaptığı basın açıklaması

 

“Tek derdimiz emekten yana sol bir iktidar seçeneğidir!”

 

Bugün bir gazetede, “Solda birliğin çatısı DSP, lideri Sarıgül”  başlıklı, gerçekle hiç ilgisi olmayan bir haber yayınlanmıştır.

 

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; elbette seçim sürecine girildiği bir dönemde bir emek örgütü olarak, sınıfsal beklenti ve taleplerimizi koruyacak, emekçilerin yaşam standartlarını yükseltecek bir toplumsal proje geliştirilmesi konusunda çeşitli sol parti ve çevrelerle, kanaat önderleri ve bu konuda düşünce üreten insanlarla görüşmeler yapmak, diyalog kurmak en doğal hakkımızdır.

 

Ancak, bu görüşmelerde “kişileri”, “bireyleri”, “liderleri” öne çıkaran, bir hareketten ziyade bir “lider” arayışına giren dar bir perspektifle hiçbir zaman hareket etmediğimiz ve etmeyeceğimiz gibi; görüşmelerimizin tamamı “en geniş emek kitlesinin refahını odağına alan” bir perspektifle sürdürülmüştür.

 

Türkiye’nin ihtiyacı olan çözüme katkı yapacak bir birlik arayışı içindeyiz. Kişileri umut yapmıyoruz, kurumları, partileri öne çıkarmıyoruz.

 

Bu nedenle, gazetede iddia edildiği gibi bir “lider” arayışı asla sözkonusu olmamıştır, olmayacaktır da.

 

Zira diğer yandan, DSP’nin mevcut yönetimine karşı bırakın gazetede sözü edilen böyle bir öneri götürülmesini, düşünülmesini bile etik anlayışımıza sığdıramayız.

 

Bizim tek bir derdimiz vardır. Yenilenmiş solun, güçbirliği politikasının güçlendirilmesi, solun iktidarının yollarının aranmasıdır.

 

“Derdimizin bu olduğu” koşullarda, “böyle haberlerin” çıkmasının, “böyle dertleri olmayanların” ne hissettiklerini kamuoyunun bilgisine bırakıyorum.

 

Emekten ve emekçilerden yana sol bir seçeneğin Türkiye’de iktidar olması konusunda çabalarımız hep olmuştur ve olacaktır da.

 

ITUC ETUC