Image Map

ETUC: Avrupa Temel Haklar Şartı Yasalaşmalı

21-24 Mayıs 2007 tarihlerinde gerçekleşen 11. ETUC Kongresi’nde kabul edilen Avrupa Temel Haklar Şartı* Hakkında Bildiri

ETUC, hükümetler arası gizli görüşmelerde “Avrupa Temel Haklar Şartı”nın geri çekilmesine yönelik önerilerin konuşulduğunu öğrenmiş durumdadır ve bundan büyük endişe duymaktadır. ETUC’un da talep ettiği gibi taslak Anayasal Anlaşma onaylanmış olsaydı, Temel Haklar Şartı, Avrupa Anayasası’na dahil edilecekti.

 

Temel Haklar Şartı, 2000 yılındaki Nice Zirvesi’nde kabul edilmiştir. ETUC, Şart’ın tüm üye devletlerde yasal olarak bağlayıcılık taşıması amacıyla bir çok eylem düzenlemiştir. Ancak Şart, Nice Anlaşması’na dahil edilmemiştir.

 

Eylem

AB üyesi ülkelerin hükümetleri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu bilmelidir ki; ETUC, Avrupa Temel Haklar Şartı’nı yasal olarak bağlayıcı kılmayacak hiçbir yeni yasayı desteklemeyecektir. Onu yok sayan tüm hedef ve hareketlere karşı Avrupa Parlamentosu’na ve ulusal parlamentolara yönelik kampanyalar düzenleyeceğiz.

 

21-22 Haziran 2007 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek olan ve Hükümet Başkanları’nın katılacağı zirvede seslerimizi duyurmak için hazırlanacağız. Bu bağlamda, üye örgütler de kendi ülkelerinde bu amaca yönelik kampanyalar düzenlemelidirler. Ayrıca, sendika liderlerinden oluşan bir delegasyon, Belçika Hükümeti’yle, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları ile bir görüşme yapacaktır. Görüşme ile aynı zamanda sendikacıların katıldığı bir gösteri düzenlenecektir. Bu nedenle, üye örgütlerden bu gösteriye katılmaları için delegelerini göndermelerini bekliyoruz.

 * Avrupa yurttaşlarının temel haklarını ve AB’nin yurttaşlara karşı sorumluluklarını düzenleyen anlaşmadır.

 

ITUC ETUC