Image Map

ILO SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLALİ NEDENİYLE TÜRKİYE'Yİ APLİKASYON KOMİTESİ GÜNDEMİNE ALDI

ILO’nun  95. Konferansına Katılan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin ILO’nun Türkiye gündemine ilişkin açıklaması

ILO SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLALİ NEDENİYLE TÜRKİYE’Yİ APLİKASYON KOMİTESİ GÜNDEMİNE ALDI

Uluslararası  Çalışma Teşkilatı ILO’nun 30 Mayıs’ta başlayan ve 15 Haziran 2007 tarihine kadar devam edecek olan 95. Konferansı’na katılan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, ülkemizde yaşanan sendikal hak ihlalleri nedeniyle Türkiye’nin ILO Aplikasyon Komitesi (ILO Sözleşmelerinin Uygulanmasını İzleme/Denetleme Komitesi) gündemine alındığını bildirdi. 

DİSK’in sendikal hak ihlalleri ile ilgili  ILO’ya yaptığı şikayetleri dikkate alan ILO Uzmanlar Komitesi, 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunmasına Dair ILO Sözleşmesi’ne aykırı uygulamalar  nedeniyle Türkiye’nin bu yıl da Aplikasyon Komitesi gündemine alınmasını önermesi üzerine, Türkiye Komite gündeminde görüşülecek 25  ülke içerisinde yer almıştır.

1980 yılından bu yana ülkemizde yaşanan sendikal hak ihlalleri nedeniyle sık sık ILO organlarının çeşitli eleştirilerine muhatap olan Türkiye, ILO organlarınca bir kez daha masaya yatırılmaktadır.

ILO’nun çeşitli raporlarında ve organ kararlarında yer almasına rağmen, bu güne kadar giderilmeyen ve  Çalışanların, serbestçe sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını güvence altına alan 87 sayılı ILO Sözleşmesi’ne aykırılık olarak değerlendirilen;

R26; Sendikaların iç işleyişlerine kamu makamlarının müdahalesi,
R26; Üyelikte ve üyelikten istifada noter şartı,
R26; Toplu sözleşme yapmak için getirilen % 10 işkolu ve %50+1 işyeri barajları,
R26; Sendikal ayrımcılık (sendika üyeliği nedeniyle işten çıkartmalar)
R26; Uzun süren Toplu Sözleşme Yetki Prosedürleri,
R26; Grev yasakları ve engelleri

nedeniyle, Türkiye tekrar gündeme alınmış bulunmaktadır.

Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler ile çalışma yaşamı ile hak ihlallerini her yıl düzenli olarak ILO gündemine taşıyan DİSK, bundan sonra kendi bünyesinde oluşturacağı ve içerisinde bilim insanlarının da yer alacağı Sendikal Hak İhlallerini İzleme Komitesi ile yaşanan hak ihlallerini her ay düzenli olarak ILO’ya, üyesi bulunduğu üst kuruluşlar  Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’a bildirme kararı almıştır.

 

ITUC ETUC