Image Map

Çinli sendikacılar DİSK'i ziyaret etti…

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Özerk Bölgesi’nden gelen sendikacılar, 15 kişilik bir heyet ile DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

 

DİSK Genel Sekreteri Musa Çam, Sincan Sendikalar Konfederasyonu ve Belediye İşçileri Sendikası Başkanı Bayan Li Zhimin’in başkanlık ettiği heyetle bir müddet görüştü.

 

Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin, iki ülkedeki çalışma koşullarının ve sendikaların durumunun görüşüldüğü toplantıda Çam, ziyaretçileri 13. DİSK Genel Kurulu’na davet etti.

 

Li Zhimin, “Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün geliştiğini bunun yanı sıra iki ülke sendikaları arasındaki ilişkileri geliştirmenin de önem kazandığını” belirtti. “Özellikle Sincan Bölgesi’nin Türkiye ile tarihsel bağları olduğunu pek çok akrabalarının bugün Türkiye’de yaşadığını” vurguladı.

 

Zhimin Çin’in önemli değişiklikler yaşadığını ama temel ilkelerden bir sapma olmadığını belirtti ve “Son 30 yıldır bütün dünya Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki değişimleri takip ediyor. Biz de içeride bu değişimleri hissediyoruz. Bu değişimler ekonomide ve toplumsal yapıda kendisini gösteriyor. Pek çok yabancı ülke ile karşılıklı ilişki içindeyiz. Teknolojiyi, fikirleri ve deneyimleri paylaşıyoruz. Pekin ve Şangay gibi şehirlerde çokuluslu şirketler şubeler açıyorlar. Çinli şirketler de yurtdışında yatırım yapıyorlar. Sincan Bölgesi’nde de yabancı şirketlerin açtığı fabrikalar bulunuyor.” dedi

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzey batısında yer alan Sincan Bölgesi’nde 20 milyon kişi yaşıyor ve 2 milyon 600 bin sendikalı işçi var. Zhimin, asgari ücret, sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası gibi alanlarda çalışmalar yaptıklarını belirtti. “İşçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının, temel hak ve hürriyetlerin güvende olmasının takipçisiyiz.” dedi.

 

Musa Çam ise, küreselleşmenin bir sonucu olarak bazı ülkelerdeki düşük ücretlerin ve çalışma koşullarının diğer ülkelerde işsizlik anlamına geldiğini söyleyerek, “sermayenin küresel saldırılarına karşı işçi sınıfının uluslar arası sendikal hareketin ortak tavır alması gerektiğinin kaçınılmaz olduğunu” belirtti. Ayrıca Ortadoğu’daki gelişmeleri ve Irak işgalini değerlendiren Çam, bütün dünya işçilerinin bu vahşi savaşa karşı tavır alması gerektiğini vurguladı.

 

 

ITUC ETUC