Image Map

Çelebi: Grevdeki haber işçilerinin yanındayız!

Haber-İş ile Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında yürütülen VII. dönem toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadığı için, 14 Eylül 2007 tarihinde grev kararı alındı.

 

19 Ekim Cuma günü saat 14.00’da, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Genel Sekreter Musa Çam, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK üyesi sendika yöneticileri, Sebahat Türkler ve çok sayıda DİSK’li grevdeki Haber-İş Sendikası işçilerini Yıldız Posta Caddesi’ndeki Türk-Telekom Müdürlüğü’nde DESTEK ZİYARETİ’nde bulundular.

 

Genel Başkanımız Süleyman Çelebi ziyarette yaptığı konuşmada:

 

“Türkiye işçi sınıfı grev hakkını kullanmayı, yıllarca sendikal mücadeleler vererek kazanılmış haklarını korumak, günün şartlarına göre geliştirmek ve sendikal örgütlülüğünü devam ettirmek için en son çare olarak ortaya koyacağı bir anayasal hak olarak görmektedir.

 

İşçilerin ekonomik ve demokratik hak kazanımlarının ve iyi bir toplu sözleşme yapmanın bir aracı olarak evrensel bir hak olan R16;grev’, başka sınıf kardeşlerimizin tek seçeneği olduğunda da R16;tahripkar’ gösterilerek kamuoyu önünde anlamsızlaştırılmaya çalışıldığı gibi, sendikanızın grevinde de benzer bir R16;koro’ oluşturularak eyleminiz R16;kırılmaya’, kamuoyu yanıltılmaya çalışılacaktır. Bütün bunların mücadelenizi engellemeyeceğine, aksine daha kararlı bir şekilde haklarınızı kullanmanıza neden olacağına inanıyoruz.

 

Örgütlü sendikal mücadelenin önemini ve gerekliliğini göstermesi açısından toplu sözleşme sürecinde Haber-İş Sendikası’nın tutumu sadece R16;haber işkolu’ emekçilerinin değil Türkiye sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinin de önemli bir kazanımıdır. Bundan dolayı işkolunuzdaki emekçileri ve Haber-İş Sendikası’nı yürekten kutluyor, yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.” dedi.

ITUC ETUC