Image Map

ETUC'tan Cumhurbaşkanlığı'na ve Hükümete Mektup

Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar,

ETUC Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin  Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nı (GGASŞ) 27 Haziran 2007 tarihinde onaylamasından memnuniyet duymaktadır. GGASŞ,  Avrupa çapında özellikle sendikal haklar özelinde temel sosyal hakların korunmasını garanti eden en temel araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir.

Ancak, ETUC doğrudan sendikal hakların korunması ile ilgili olan GGASŞ’in 5. ve 6. maddelerinin de Türkiye tarafından onaylanmamasından duyduğu derin hayal kırıklığını ve endişesini de iletmek ister. ETUC, 5. ve 6. maddelerinin GGASŞ’nin en temel maddelerinden olduğunu düşünmektedir. Sendikal hakların etkili bir biçimde korunması, Türkiye dahil Avrupa çağındaki tüm devletlerin temel sosyal haklarını ilgilendiren herhangi bir politikanın temel köşe taşını oluşturmalıdır. 

Hem ETUC Hem ITUC ne yazık ki hala Türk üye örgütlerinden özel ve kamu sektöründeki sendikal hak ihlallerine ilişkin düzenli olarak bilgi almaktadır.

ETUC,  Şartın belli başlı maddelerinin kabul edilmemesi ve 5. ve 6. maddelerinin de Türkiye dahil birkaç ülke tarafından hala onaylamamasına ilişkin Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’nin 7. raporunda (Eylül 2000) belirtilen noktaları tekrar vurgulamak istemektedir. Raporda; “Komite, 5. ve 6. maddelerin tamamını yada bir kısmını onaylamayan ülkelerin Avrupa’da istisna olduklarını gözlemlemiştir” denilmektedir.  Aslında, AB’ye son süreçte katılan yeni üye devletler de dahil (GG) ASŞ’nin neredeyse tüm imzacıları bu temel maddeleri onaylamışlardır. Sosyal Haklar Avrupa Komitesi; “bütün yasal sistemlerce kabul edilen bu nokta devletlerin tarihsel geçmişlerinden bağımsız olarak çok kolay açıklanabilir: örgütlenme ve toplu pazarlık hakları toplu olarak demokratik bir toplumun işlemesinin temel faktörlerinden ve piyasa ekonomisinin de önemli unsurlarını oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, 5. ve 6. maddeler Şartın en temel/değişmez maddelerindendir” demektedir.

Bu nedenle, ETUC’un da tam desteğiyle, Sosyal Haklar Avrupa Komitesi Hükümetlerden 5. ve 6. maddelerin onaylanmasını sağlayacak gerekli düzenlemelerin en yakın zamanda yapılmasını beklemektedir.

ETUC, 5. ve 6. maddelerin Türkiye tarafından onaylanmamasını kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle; ETUC Türkiye’yi; durumunu yeniden gözden geçirmesine ve sadece GGASŞ’ın bu maddelerinin değil ancak ilgili Toplu şikayetler protokolünün de olabildiği kadar çabuk nasıl onaylanacağına ilişkin araştırmaya çağırmaktadır.

Sevgilerimizle,

John Monks
Genel Sekreter

ITUC ETUC