Image Map

Emekçiler Ankara'ya yürüyor!

AKP hükümetinin hazırladığı “sosyal güvenlik reformu” tasarısı, kitlesel eylemlerle protesto ediliyorR30;

 

 

 

TBMM’de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB, TEB ve BASK ile birlikte gerçekleştirilen eylem planı çerçevesinde örgüt temsilcileri 15 Ocak 2008 tarihinde saat 12.00’de Haydarpaşa Garı’ndan yola çıktılar. “Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz” adı altında başlatılan yürüyüş öncesi Haydarpaşa Garı’nda sırasıyla TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldırım ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.

 

 

Sendika, sivil toplum örgütü ve meslek örgütü üyesi binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, tasarının geri çekilmesi istendi. DİSK Genel Başkanı Çelebi, “Hükümet, eğer yasayı geri çekmez ve bildiğini dayatmaya devam ederse başta üretimden gelen gücümüz olmak üzere tüm haklarımızı kullanmaya başlayacağız” dedi. Yasanın özel sağlık kurumlarının iştahını kabarttığını söyleyen KESK Genel Başkanı Tombul, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmak istendiğini vurguladı.

 

Sosyal güvencede hak gasplarına yol açacak, paralı sağ­lığın yolunu açacak ve 65 yaşında emekliliği getirecek olan Sosyal Gü­venlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nı protesto eden sendika ve sivil toplum örgütleri, yurdun dört bir yanından Ankara’ya yürüyüş başlattı. Başkentte buluşacak olan yürüyüş kol­ları, yarın TBMM önünde kitlesel ba­sın açıklaması yapacak.

 

Ankara’ya giden emek ör­gütleri yürüyüşe Haydarpaşa Garı’ndan başladı.

 

 

Akşam saatlerinde Geb­ze’ye ulaşan İstanbul Kolu, burada 22 gündür grevde olan Acerer Döküm Fabrikası çalışanlarını ziyaret etti. Kocaeli’de iş­çiler tarafından karşılanan grup, Mer­kez Bankası önündeki parkta basın açıklaması yaptı. DİSK Genel Başkanı Süley­man Çelebi, yürüyüşün aydınlık bir Türkiye için 70 milyon yurttaş adına gerçekleştirildiğini belirterek, Sosyal devleti bitirip, sadaka devlet yara­tan AKP hükümetini uyarıyoruz, eğer yasayı çekmez ve bildiğini dayatmaya devam ederse başta üretimden gelen gücümüz olmak üzere tüm haklarımızı kullanmaya başla­yacağız” dedi.

 

KESK Genel Başkanı İsma­il Hakkı Tombul da “Bu yasa aynı zamanda özel sağlık kurumlarının iştahını kabartıyor. Bununla birlik­te bütün kamu hizmetleri piyasalaştırılıyor” diye konuştu. TTB Başkanı Gençay Gürsoy ise eylemin ülke ça­pına yayılması gerektiğini belirterek, “aksi takdirde kazanılmış hakların yok edileceğini” vurguladı.

 

İZMİR KOLU

 

İzmir’deki Ankara yürüyüşü de DİSK’in Basmane semtindeki temsilciliği önünden başlatıldı. Uzun bir süre kent merkezinde ellerindeki pankartlar eşliğinde yürüyen işçiler, çevrede bulunan yurttaşlar tarafından yoğun alkış aldılar. Yürüyüş öncesi açıklama yapan DİSK Genel Sekrete­ri Musa Çam, “IMF emrediyor, AKP TBMM’den geçiriyor” dedi. Anaya­sa Mahkemesi tarafından birçok mad­desi iptal edilen tasarının yeniden TBMM gündemine getirildiğine dik­kat çeken Çam, “Talan edilen sosyal güvenlik fonlarındaki açıklar, mil­yonları kayıt içine alarak gideceği­ne, emeklilik yaşı yükseltilip prim gün sayısı arttırılıyor. Emekliliği­miz gasp ediliyor. Sağlık hizmetinin her aşamasında sınırlama, katkı pa­yı ve prim sistemi getirilip ek sağlık vergisi konuluyor. Yarısı faiz ve rant gelirlerine aktarılan bütçede silah harcamaları olağanüstü boyutlara tırmandırılıyor” diye konuştu.

 

 

YÖRSAN ZİYARETİNDE POLİS ENGELLEMESİ

 

İzmir’den çıkan grupta bulunan Çam, Balıkesir girişinde polisin engellemesiyle karşılaştıklarını söyledi. “Kent girişinde durdurulduk ama direndik ve şehirden gelenlerle birlikte yürüyerek basın açıklaması yaptık.”

 

Bu sabah Susurluk’taki YÖRSAN fabrikasında işten çıkarılan işçileri ziyaret ettiklerini ve yine polisin engellemesiyle karşılaştıklarını anlatan Çam, “Emniyet, sendikada örgütlendiği için işten çıkartılan işçilerin fabrika önünde beklemesine izin vermiyor. Bu durumu protesto ettik” dedi.

“Biz keyiften yürümüyoruz; çoğumuz bu yasadan etkilenmeyeceğiz bile. Ama bizi engelleyen polislerin çocukları emekli olmayacak, sağlık hizmeti alamayacak.”

 

YÖRSAN’da aralık başında işten çıkartılan işçiler fabrika önünde eylemlerine devam ediyor. Çam, “Susurluk emniyeti ve kaymakamı anayasal özgürlüklerini kullanan işçiler yerine patronu koruyor” dedi.

“SSGSS GERİ ÇEKİLSİN”

 

Çam, yolda geçtikleri kentlerde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını, “Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın talebiyle hazırlanan tasarı” geri çekilene dek  eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

 

ITUC ETUC